Kandidater fra Rindal

Her kan du lese om kandidatene som vil representere deg som kunde og eier i Orkla Gjensidige Brannkasse, valgkrets Rindal.

Petter Baalsrud

Baalsrud
Petter Baalsrud er født i 1959 og bor på Rindal. Han er distriktssjef i TINE Rådgivning og medlem i samdrift melkeproduksjon.

Utdannelse/Bakgrunn: Landbruksutdanning tilsvarende høgskolenivå, etterutdanning innen samvirke på BI.

Verv i brannkassen: Ingen.

Organisasjonserfaring: Styremedlem og nestleder i Det norske Travselskap, styreleder Leangen Travbane, tillitsvalgt i Nortura, leder i Surnadal næringsforening, styreleder i Digital Visjon AS. Er kommunestyrerepresentant og utvalgsleder i Rindal.

Helga Furuhaug

Helga Furuhaug er født i 1972 og bor i Rindalsskogen. Hun har gårdsbruk med melkeprosuksjon og jobber i tillegg med habiliteringsavdelingen i Rindal kommune.

Utdannelse/Bakgrunn: Handel og kontorfag fra videregående skole og er landbruksagronom.

Verv i brannkassen: Utsending til generalforsamlingen.

Organisasjonserfaring: Ulike verv i bygdeungdomslaget og bondelaget lokalt. Er aktiv i hundeklubb.

Grete Ranes Heggem

Heggem_Grete
Grete Ranes Heggem er født i 1963 og bor på Rindal. Hun er enhetsleder ved helse- og familienheten i Rindal kommune.

Utdannelse/Bakgrunn: Utdannet sykepleier. Videreutdanning i arbeids- og organisasjonspsykologi.

Verv i brannkassen: Ingen.

Organisasjonserfaring: Tillitsvalgt i Sykepleierforbundet avd. Rindal i flere år, diverse styreverv i i idrettslag og styremedlem i Rindal Sparebank på slutten av 1990-tallet.

Asbjørn Kjelås

Mann
Asbjørn Kjelås er født i 1946 og bor på Rindal. Han er selvstendig næringsdrivende, pensjonert.

Utdannelse/Bakgrunn: Landbruksutdanning.

Verv i brannkassen: Ingen.

Organisasjonserfaring: Styremedlem og leder i lokalt bondelag. Årsmøteutsending og styreerfaring fra landbrukssamvirke, TINE, felleskjøpet og Geno. Styremedlem i Hamos og Svorka Energi. Forstanderskapsleder i Rindal Sparebank, kommunestyrerepresentant i Rindal kommunestyre i 12 år.