Kandidater fra Skaun

Her kan du lese om kandidatene som vil representere deg som kunde og eier i Orkla Gjensidige Brannkasse, valgkrets Skaun.

Kjellrun Rygh Grefstad

Grefstad_Kjellrun_Rygh
Kjellrun Rygh Grefstad er født i 1956 og bor i Skaun. Hun er melkebonde i samdrift.

Utdannelse/Bakgrunn: Agronomutdanning.

Verv i brannkassen: Utsending til generalforsamlingen

Organisasjonserfaring: Leder i Skaun bygdekvinnelag, nestleder i Skaun produsentlag, årsmøteutsending i GENO, styremedlem Skaun Bondelag.

Mons Løvset

Lovseth_Mons
Mons Løvset er født i 1947 og bor i Børsa. Han er gårdbruker.

Utdannelse/Bakgrunn: Trondheim økonomiske gymnas.

Verv i brannkassen: Varautsending til generalforsamlingen

Organisasjonserfaring:F ormann i Sør-Trøndelag og Møre Travforbund. Formann Børsa og Skaun Traverlag. Leder distriktsutvalget i Det Norske Travselskap. Formann i Børsa IL. Styreformann i Leangen Travbane AS. Satt 4 år i Skaun kommunestyre for Høyre. Medlem i utvalg for kultur/oppvekst i samme periode. Har også som varamann til kommunestyret møtt som fast medlem i utvalg for helse/omsorg en periode.

Ellen Kristin Syrstad

Syrstad_Ellen_Kristin
Ellen Kristin Syrstad er født i 1956 og bor i Skaun. Hun er fagrådgiver i TINE Rådgivning og Medlem. Har også et gårdsbruk. Underviser også i husdyrfag ved Skjetlein Kompetansesenter.

Utdannelse/Bakgrunn: Agronotekniker.

Verv i brannkassen: Ingen.

Organisasjonserfaring: Gjennom jobben i TINE SA og forskjellige tillitsverv i de andre samvirkeorganisasjonene, og faglig innenfor landbruk, politiske verv i Skaun kommune. Frivillig ungdomsarabeid - vesentlig 4H.