Orkla

Her presenteres de som vil representere deg som kunde og eier i Gjensidige Brannkasse dersom du bor i Meldal, Orkdal, Skaun, Rindal

Meldal

 Nominert av valgkomiteen      
   Navn  Poststed  Født  Stilling  
 
Mann
Odd Gabrielsen Løkken Verk 1968 Daglig leder ved Rupro Plast AS  
 
Mann
Arnt Kvam Meldal 1960 Leder ved landbruksavd. i Syrstadeng Bil AS  
 
Seem
Sigrun Seem Å i Meldal 1972 Regnskapsfører ved Meldal Regnskapskontor  
 
Jorunn Snoen
Jorunn Snoen Meldal 1969 Hjemmesykepleien i Meldal  
 


Hvem skal bestemme i Gjensidige?
Avgi din stemme nå.

Orkdal

 Nominert av valgkomiteen      
   Navn  Poststed  Født  Stilling  
 
Kvinne
Else-Britt Evjen Orkanger 1942 Pensjonist  
 
Mann
Øystein Kvåle Evjen 1980 Kjøkkensjef ved Bårdshaug Herregård  
 
Mann
Rune Landrø Evjen 1970 Lærer ved Grøtte skole  
           
 


Hvem skal bestemme i Gjensidige?
Avgi din stemme nå.

Skaun

 Nominert av valgkomiteen      
   Navn  Poststed  Født  Stilling  
 
Grefstad_Kjellrun_Rygh
Kjellrun Rygh Grefstad Skaun 1956 Melkebonde i samdrift  
 
Lovseth_Mons
Mons Løvset Børsa 1947 Gårdbruker  
 
Syrstad_Ellen_Kristin
Ellen Kristin Syrstad Skaun 1956 Fagrådgiver i TINE Rådgivning  
           
 


Hvem skal bestemme i Gjensidige?
Avgi din stemme nå.

Rindal

 Nominert av valgkomiteen      
   Navn  Poststed  Født  Stilling  
 
Baalsrud
Petter Baalsrud Rindal 1959 Distriktsjef i TINE Rådgivning  
 
Kvinne
Helga Furuhaug Rindalsskogen 1972 Gårdbruker og jobber i tillegg ved habiliteringsavd. i Rindalkommune  
 
Heggem_Grete
Grete Ranes Heggem Rindal 1963 Enhetsleder ved helse- og familieenheten i Rindal kommune  
 
Mann
Asbjørn Kjelås  Rindal  1946  Pensjonert selvstendig næringsdrivende  
 


Hvem skal bestemme i Gjensidige?
Avgi din stemme nå.