Øst

Her presenteres de som vil representere deg som kunde og eier i Gjensidige dersom du bor i Østfold, Asker, Bærum, Follo eller Oslo

Østfold

Ditt nærmiljø trenger din stemme. Her er kandidatene e som vil representere deg som kunde og eier i Gjensidige dersom du bor i Øsfold

Hvem skal bestemme i Gjensidige? Avgi din stemme nå

Du kan stemme på disse kandidatene, som er presentert i alfabetisk rekkefølge. Alle kandidatene vil representere deg som kunde og eier.

 Nominert av valgkomiteen    
   Navn  Poststed  Født  Stilling
 
Andersen Trond
Trond Vegard Andersen Fredrikstad 1960 Adm. direktør i Fredrikstad Energi AS
 
Gunnarstorp_Wenche
Wenche Westberg Gunnarstorp Skjeberg 1975 Politisk rådgiver på Stortinget
 
Lereim_Sigmund
Sigmund Lereim Spydeberg 1945 SLT-koordinator i Spydeberg kommune
 Andre foreslåtte kandidater
Borgen_Bente_Holm
 
Bente Holm Borgen   Eidsberg 1959 Regnskapsfører i Gresvig Service AS
 
Mysliwski_Mette
Mette Mysliwski Spydeberg 1952 Økonomisjef i Spydeberg kommune
 
Resen_Fellie
Ingjerd Resen-Fellie Askim 1950 Teamleder ved Mysen videregående skole og deltidsbonde
 
Stenrød_Lars
Lars Arnold Stenrød Skjeberg 1966 Gårdbruker, Operasjonsleder Østfold Politidistrikt
 
Svendsen_Steinar
Odd Steinar Svendsen Askim 1944 Pensjonist


Hvem skal bestemme i Gjensidige?
Avgi din stemme nå.

 

Asker, Bærum og Follo

Ditt nærmiljø trenger din stemme. Her er kandidatene e som vil representere deg som kunde og eier i Gjensidige dersom du bor i Asker, Bærum eller Follo.

Hvem skal bestemme i Gjensidige? Avgi din stemme nå

Du kan stemme på disse kandidatene, som er presentert i alfabetisk rekkefølge. Alle kandidatene vil representere deg som kunde og eier.

 Nominert av valgkomiteen    
   Navn  Poststed  Født  Stilling
 
Boyem_Sjur

Sjur Runar Bøyum

Sandvika 1954 Communication Manager i International Gas Union
 
Schilde_Hans_Chr
Hans Kristian Haug Schilde Jar 1977 Daglig leder i Foreningen Frikanalen
 
Torp_Eivind
Eivind Torp Vinterbro 1972 Speditør hos Kuehne & Nagel AS
Andre foreslåtte kandidater
 
Isachsen_Oivind
Øivind Isachsen Borgen 1958 Bonde og skogsentrepenør
 
Stovik_Odd
Odd Storvik Nordre-Frogn 1960 Daglig leder i eget firma Stovik AS


Hvem skal bestemme i Gjensidige?
Avgi din stemme nå.

 

Oslo

Ditt nærmiljø trenger din stemme. På denne siden ser du alle som vil representere deg som kunde og eier i Gjensidige dersom du bor i Oslo.

Hvem skal bestemme i Gjensidige? Avgi din stemme nå

Du kan stemme på disse kandidatene, som er presentert i alfabetisk rekkefølge. Alle kandidatene vil representere deg som kunde og eier.

 Nominert av valgkomiteen    
   Navn  Poststed  Født  Stilling
 
Bottolfsen

Svein-Håkon Bottolfsen

Oslo 1948 Pensjonist. Tidligere adm.direktør i Norsk Hussoppforsikring og Polygon
 

Celiussen_Wenche

Wenche Celiussen Oslo 1954 Tjenesteeier for Skatteetatens datavarehus i Skattedirektoratet
 
Frogner_Marit
Marit Frogner Oslo 1957 HR-leder ved Oslo Universitetsykehus
 
Kvalheim_Tore_Eugen
Tore Eugen Kvalheim Oslo 1959 Direktør i Arbeidsgiverforeningen Spekter.
 
Lien_Aage
Åge Lien Oslo 1960 Selvstendig næringsdrivende med egen konsulentvirksomhet
 
Loseth_Vivi
Lise VIvienne Løseth  Oslo  1964  Avd.direktør ved Opplæringsavdelingen i Kunnskapsdepartementet
 
Monsvold_Sissel
Sissel Monsvold  Oslo  1965  Analytiker/ forretningsutvikler i OBOS
 
Sjursen_Atle
Atle Sjursen  Snarøya  1962  Adm.direktør i Polygon AS i Oslo.


Hvem skal bestemme i Gjensidige?
Avgi din stemme nå.

 

Det føres kontroll med at valget gjennomføres i henhold til gjeldende valgregler. Den sentrale valgkomiteen I Gjensidige vil, etter innstilling fra kontrollkomiteen kunne iverksette omvalg i en valgkrets.

For bedrifter som benytter stemmeretten ved kundevalget, forutsetter Gjensidige at stemmen avgis av daglig leder, en av de som er gitt tilgang til "Næringsnett" eller den bedriften særskilt bemyndiger til å avgi stemme på vegne av bedriften.

Hvem skal bestemme i Gjensidige? Avgi din stemme nå.

Mobiliser til valget på Facebook, Twitter eller e-post.