Kandidater fra Rogaland

Her kan du lese om kandidatene som vil representere deg som kunde og eier i Gjensidige fra valgkretsen Rogaland

Per Bergøy

Bergoy_Per
Per Bergøy er født i 1953 og bor på Finnøy. Han er bonde.

Utdannelse/Bakgrunn: Realskole, jordbruksskole og agroteknikerkurs

Verv i Gjensidigestiftelsen: Medlem i generalforsamlingen fra Rogaland.

Organisasjonserfaring: Formann i Finnøy Bondelag. Tidligere styremedlem i Rogaland Bondelag. Videre verv i landbruksorganisasjoner og politikk

Anne Eikeland

Eikeland_Anne
Anne Eikeland er født i 1972 og bor på Bjerkreim

Utdannelse/Bakgrunn: Hun er regnskapsmedarbeider på Bjerkreim Rekneskapskontor AS og er deltidsbonde.

Utdannelse/ bakgrunn: Videregående skole, markedsføringslinje, fagbrev fra butikkfag. Kurs i forhandlingsteknikk, praktisk ledelse og arbeidsmiljøopplæring. Har vært butikkmedarbeider, sekretær, daglig leder Bjerkreim Avløysarlag BA.

Organisasjonserfaring: Sekretær Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund, verneombud hos Hamstad AS, sekretær Bjerkreim Bondelag

Verv i Gjensidigestiftelsen: Ingen

Nils Heskestad

mann
Nils Heskestad er født i 1948 og bor på Ualand. Han er seksjonsleder i Statens Vegvesen (Region Vest)

Utdannelse/Bakgrunn: Bygland Skogskole, Jordskifteskole, tilleggsutdanning fra Gjøvik Ingeniørskole, kurs rettet mot fagområdet Geografisk informasjon.Kurs innen lederutvikling. Jobbet i Statens Kartverk, konsulentfirmaet Fjellanger Widerøe, Statens Vegvesen , Region Vest siden 1977. Seksjonsleder ved Veg- og transportavdelingen siden 2003. Sittet i mange utvalg/arbeidsgrupper innen vegvesenet, samt representert Statens Vegvesen i faglige fora både på fylkes- og nasjonalt nivå.

Verv i Gjensidigestiftelsen: Ingen

Organisasjonserfaring: 1972-1986 sterkt engasjert i Røde Kors, bl.a. leder hjelpekorps, utdannet operativ leder og instruktør på nasjonalt nivå. 1987-2012 engasjert i idrett (skiskyting). Sittet i styret på lags- og kretsnivå, trener lagsnivå, sportslig leder kretsnivå. Nasjonal og internasjonal lisens som teknisk delegert/ dommer. Praksis som teknisk delegert/ internasjonal dommer fra alle typer nasjonale arrangementer, samt Europa- og Verdenscup. Varamann Lund kommunestyre, samt utvalg for Helse og omsorg inneværende valgperiode.