Kandidater fra Stjørdal

Her kan du lese om kandidatene som vil representere deg som kunde og eier i Stjørdal Gjensidige Brannkasse, valgkrets Stjørdal.

Petter Bjerve

Mann
Petter Bjerve er født i 1950 og bor i Stjørdal. Han er eier av Gråbæk Mølle AS/Gråbæk Eiendom AS.

Utdannelse/bakgrunn: Gymnas, Stjørdal Yrkesskole, Førstegangstjeneste.

Verv i brannkassen: Medlem av representantskapet.

Organisasjonserfaring: Mange år i styrene i Trøndelag Møllelag, Norges Bygdemøllelag og Norgesfor. Har ellers vært med i styrene i mange bedrifter de er medeier i.

Jarle Engan

Mann
Jarle Engan er født i 1954 og bor i Stjørdal. Han er varabrannsjef i Stjørdal, og er leder i forebyggende avdeling.

Utdannelse/bakgrunn: Tømrermester, drevet eget firma i 16 år. Utdannet i forsvaret, var NK områdesjef. I tillegg utdannelse ved Norges Brannskole.

Verv i brannkassen: Medlem av representantskapet.

Organisasjonserfaring: Har vært med i bransjeforeninger, private foreninger gjennom idrett og kultur.

Ivar Forbord

Mann
Ivar Forbord er født i 1941 og bor på Skatval. Han er bonde og pensjonist. Tidligere herredsagronom, ringleder, lærer ved videregående skole i 30 år.

Utdannelse/bakgrunn: Sivilagronom, jordbruksavdelingen NLH.

Verv i brannkassen: Varamedlem av representantskapet.

Organisasjonserfaring: Ungdomsarbeid - 4H og ungdomslag, div. verv i organisasjoner innen landbruk/skogbruk. Styremedlem i Revmatikerforening og MA - rusfri livsstil.

Olav A. Opheim

Mann
Olav A. Opheim er født i 1945 og bor i Stjørdal. Han er pensjonist. Tidligere innehaver av radio/TV forretning.

Utdannelse/bakgrunn: Radio- og TV reparatør.

Verv i brannkassen: Varamedlem av representantskapet.

Organisasjonserfaring: NAF avd. Stjørdal og NAF Motorsport Trøndelag.

Arne Stene

Mann
Arne Stene er født i 1968 og bor i Stjørdal. Fra 2003 Gårdbruker med produksjon av gris-, lam- storfekjøtt, kornproduksjon og inn på tunet virksomhet. 2004-2012 Regnskapskonsulent Hegra Regnskapskontor, 2004-2012 Regnskapskonsulent SMN Regnskap. Tidligere landbrukskonsulent Sparebanken Midt-Norge, Jordbrukskonsulent Stjørdal kommune, Lærer Mære landbruksskole.

Utdannelse/Bakgrunn: Agronom og høgskolekandidat i landskapsforvaltning.

Verv i brannkassen: Varamedlem i representantskapet.
Organisasjonserfaring: Tidligere styreverv i ulike landbruksrelaterte lokallag, årsmøteutsending i Felleskjøpet Agri SA fra Stjørdal/Meråker. Nåværende styreverv - Flaksjø- & Lillefjell Bygdealmening, raselaget for Grå Trøndersau og Øfsti Kretslag SA.

Lars Kåre Valla

Mann
Lars Kåre Valla er født i 1958 og bor i Stjørdal. Jobber med ledelse/salg/markedsføring.

Utdannelse/Bakgrunn: Diplomøkonom fra BI.

Verv i brannkassen: Medlem i representantskapet.
Organisasjonserfaring: En periode i formannskap/kommunestyre i Stjørdal kommune for SP, styreleder i Prinfo (landsdekkende grafisk fagkjede).

Heidi Hernes Valstad

Kvinne
Heidi Hernes Valstad er født i 1966, og bor i Skatval. Hun er lærer på Aglo vg skole - service og samferdsel. Tidligere salgs- og serviceleder på Ringve museum, lærervikar i Stjørdal kommune, reisekonsulent og/eller leder i div. reisebyråsammenslutninger.

Verv i brannkassen: Medlem valgkomite 3 år, varamedlem i representantskapet.

Organisasjonserfaring: Styremedlem Steinvikholm Musikkteater, styremedlem Skatval Skilag, IL Fram forskjellige verv, håndballtrener gjenom mange år, leder i hovedlaget fra 2013.

Jon Uthus

Mann
Jon Uthus er født i 1963, og bor på Hell. Han er seniorrådgiver i NHO Trøndelag.

Verv i brannkassen: Varamedlem i representantskapet.

Organisasjonserfaring: Har hatt en rekke verv innenfor idrett og kultur i Stjørdalsregionen. Styreleder og styremedlem i Innovasjon Norge Nord-Trøndelag.