Kandidater fra Nord-Aurdal

Her kan du lese om kandidatene som vil representere deg som kunde og eier i Valdres Gjensidige Brannkasse, valgkrets Nord-Aurdal.

Reidar Bakke

Mann
Reidar Bakke er født i 1953 og bor på Fagernes. Han er selvstendig næringsdrivende.

Utdannelse/Bakgrunn: Økonomisk gymnas og studentfagkurs. Har jobbet som kontorsjef ved Møbelhuset AS, prosjektøkonomi ved Valdres Anlegg AS.

Organisasjonserfaring: Styremedlem i Valdres Landbruksmaskiner AS, mange år som kasserer og revisor i frivillige organisasjoner.

Terje Dahl

Mann
Terje Dahl er født i 1959 og bor i Aurdal. Han er lærer ved Valdres Videregående.

Utdannelse/Bakgrunn: Pedagogisk utdannelse.

Organisasjonserfaring: Styremedlem i utmarks- og beitelag.

Stein Jørgen Gudheim

Mann
Stein Jørgen Gudheim er født i 1945 og bor på Ulnes. Han er bonde.

Utdannelse/Bakgrunn: Teknisk Fagskole.

Verv i brannkassen: Mangeårig tillitsvalgt i Valdres Gjensidige Brannkasse.

Knut Harald Onstad

Mann
Knut Harald Onstad er født i 1959 og bor i Aurdal. Han er bonde og selvstendig næringsdrivende.

Utdannelse/Bakgrunn: Artium.

Organisasjonserfaring: Styremedlem i Valdres Skogeigarlag.

Verv i brannkassen: Mangeårig tillitsvalgt.

Guri Svennæs

Mann
Guri Svennæs er født i 1967 og bor på Ulnes. Hun er autorisert regnskapsfører i BDO på Fagernes.

Utdannelse/Bakgrunn: Agronom og 2-årig høyskole innen økonomi og administrasjon.

Organisasjonserfaring: Div.verv i Bygdeungdomslaget regionalt og fylket. Informasjonsutvalget i Økonomiforbundet. Kommunestyremedlem i Vang i 2 år. Styreleder i Valdresstrykerne.