Kandidater fra Sør-Aurdal

Her kan du lese om kandidatene som vil representere deg som kunde og eier i Valdres Gjensidige Brannkasse, valgkrets Sør-Aurdal.

Lene Grimsrud

Mann
Lene Grimsrud er født i 1973 og bor i Begnadalen. Hun er tjenesteleder for drift og vedlikehold i Sør-Aurdal kommune.

Utdannelse/Bakgrunn: Norges Landbrukshøgskole, tekniske fag med fordypning innen kommunaltekknikk. (Sivilingeniør innen kommunalteknikk).

Organisasjonserfaring: Styremedlem i Sør-Aurdal Energi.

Steinar Navrud

Mann
Steinar Navrud er født i 1969 og bor i Reinli i Sør Aurdal. Han er autorisert regnskapsfører.

Christoffer Rustebakke

Mann
Christoffer Rustebakke er født i 1953 og bor i Garhus i Sør-Aurdal. Han er eier av en jord- og skogbrukseiendom.

Utdannelse/Bakgrunn: Bilmekaniker, motor og understellsreparatør. Selvstendig næringsdrivende i nærmere 30 år vedr. landbrukseiendommen.

Organisasjonserfaring: Styremedlem og leder i Valdres Pelsdyralslag gjennom 10 år. Styremedlem i Landsforeningen for PWS i 10 år. Styremedlem i lokale grunneierlag og foreninger.

Verv i brannkassen: Medlem av representantskapet (i 4 år).

Linda Mari Grøvslien Skogly

Mann
Linda Mari Grøvslien Skogly er født i 1973 og bor i Hedalen. Hun er regnskapsmedarbeider ved Scan Account

Utdannelse/Bakgrunn: Butikkfag, økonomiske og administrative fag og regnskapsmedarbeiderutdannelse.

Organisasjonserfaring: Tidligere tillitsvalgt i Coop Ringerike avd. 48.

Ole Arne Øyhus

Mann
Ole Arne Øyhus er født i 1962 og bor i Hølera i Sør-Aurdal. Han er gårdbruker med sau og skog.

Organisasjonserfaring: Erfaring fra de fleste faglag innen landbruket. Bondelanget, skogeierlaget, sau og geit, div. grunneierlag. 8 år i kommunestyret og 2 år som leder i Sør-Aurdal SP.