Kandidater fra Vang

Her kan du lese om kandidatene som vil representere deg som kunde og eier i Valdres Gjensidige Brannkasse, valgkrets Vang.

Kristoffer Heen

Mann
Kristoffer Heen er født i 1946 og bor på Vang. Han er gårdbruker med kjøtt- og melkeproduksjon.
Utdannelse/Bakgrunn: Teknisk bakgrunn.

Organisasjonserfaring: Politisk engasjert samt engasjert i lokalt bondelag.

Verv i brannkassen: Mangeårig tillitsvalgt i brannkassen.

Sigrun Bakken Lerhol

Mann
Sigrun Bakken Lerhol er født i 1959 og bor på Vang. Hun er gårdbruker og melkeprodusent.

Utdannelse/Bakgrunn: Agronom. Har tidligere jobbet i skatteetaten.

Organisasjonserfaring: Kommunestyrerepresentant i mange år, medlem av rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne, medlem i hovedutvalg for levekår. Tillitsvalgt i TINE i 15 år - leder siste 6 år. Leder i regional valgkomite TINE Øst.

Kristin Stöckert

Mann
Kristin Stöckert er født i 1968 og bor på Vang. Hun er regnskapsfører.

Utdannelse/Bakgrunn: Har tidligere jobbet som revisor og fengselsbetjent.

Andris Veflen

Mann
Andris Veflen er født i 1946 og bor på Ryfoss. Han er gårdbruker og melkeprodusent.
Utdannelse/Bakgrunn:Agronom.
Organisasjonserfaring: Tidligere engasjert i lokale bondelag.

Nils Bjarne Wangensteen

Mann
Nils Bjarne Wangensteen er født i 1962 og bor på Vang. Han er ansatt i Vang kommune.

Utdannelse/Bakgrunn: Utdannet snekker. Fagbrev som barne- og omsorgsarbeider.

Organisasjonserfaring: Aktiv i Røde Kors Ungdomslag.