Kandidater fra Vestre Slidre

Her kan du lese om kandidatene som vil representere deg som kunde og eier i Valdres Gjensidige Brannkasse, valgkrets Vestre Slidre.

Nils Garvik

Mann
Nils Garvik er født i 1972 og bor på Lomen. Han er bonde med melk- og kjøttproduksjon.

Organisasjonserfaring:
Flere verv i ulike lag og foreninger.

William Holden

Mann
William Holden er født i 1968 og bor på Røn. Han er selvstendig næringsdrivende innen rekruttering og hytteutvikling.

Utdannelse/Bakgrunn: Agrotekniker.

Organisasjonserfaring: Tre perioder i kommunestyret, styremedlem i Senterpartiet samt bondelag.

Stein Rønjus Hålien

Mann
Stein Rønjus Hålien er født i 1963 og bor Sørre Hovi i Vestre Slidre. Han er bonde med produksjon av storfekjøtt og saue-/lammekjøtt.

Utdannelse/Bakgrunn: Landbruksmekaniker og hjelpepleier i vernepleie.

Organisasjonserfaring: Div. tillitsverv i Nortura både lokalt og på regionnivå. Leder i Vestre Slidre bondelag samt årsmøteutsending til Norges Bondelag. Tidligere styremedlem og valgkomitemedlem i lokalt Senterparti, div. grunneierlag og støls- og skogsveier.

Inger Hiller Kopperud

Kvinne
Inger Hiller Kopperud er er født i 1968 og bor på Røn. Hun er bonde.