Kunder

Årets kundeutbytte satt på vent

Kundeutbyttet er utsatt som følge av korona-viruset. Myndighetene ber banker og forsikringsselskaper om å vente med utbytte til situasjonen er mer avklart.

Lars Erik Mørk i Gjensidigestiftelsen
Lars Erik Mørk i Gjensidigestiftelsen

Det har vært et vårtegn å stole på: Gjensidige-kunder får en andel av selskapets overskudd som kundeutbytte. Det har skjedd hvert år siden 2008 – med bare ett unntak.

– Jeg skulle ønske jeg kunne si et klart og tydelig ja til at det blir kundeutbytte til vanlig tid også i år. De siste ukene har koronapandemien imidlertid snudd samfunnet på hodet, sier kommunikasjonssjef Lars Erik Mørk i Gjensidigestiftelsen.

Finansdepartementet har bedt banker og finansinstitusjoner holde igjen utbetaling av utbytte til situasjonen er mer avklart. Det betyr at alle beslutningsprosessene som er nødvendig for kundeutbyttet er satt på vent.

Lars Erik Mørk i Gjensidigestiftelsen
Lars Erik Mørk i Gjensidigestiftelsen

Har foreslått to milliarder kroner

Både Gjensidige og Gjensidigestiftelsen må vedta at det skal utbetales utbytte. Per nå kan Mørk ikke med sikkerhet si når dette kan skje.

– Når generalforsamlingen i Gjensidigestiftelsen møtes, vil kundeutbyttet bli behandlet, sier han.

Forslaget fra styret i Gjensidige var et utbytte som innebar at kunder ville motta cirka 14 prosent av det de har betalt for skadeforsikringene sine – altså 14 kroner per hundrelapp. Til sammen ville det bli to milliarder til fordeling blant kundene.

– Slik økonomien er for mange selskaper og privatkunder ville nok dette vært kjærkomne midler, sier Mørk. Han understreker at utsettelsen skyldes ene og alene rådet fra Finansdepartementet.

– Det er ikke noe ved Gjensidiges økonomi som tilsier at det ikke kan deles ut kundeutbytte i år, sier han.

Deler ut penger til gode formål

I tillegg til å være største aksjonær i Gjensidige, deler Gjensidigestiftelsen ut penger til gode formål.

– Gavevirksomheten spenner vidt, fra lokalt dugnadsarbeid til større landsomfattende satsinger som går over flere år. Målet er at flest mulig skal leve gode liv i et trygt samfunn, sier Mørk.

I disse dager har stiftelsen utlyst 15 millioner til frivillige organisasjoner i forbindelse med korona-situasjonen. Pengene går til å støtte strakstiltak for sårbare grupper.

Til sammen har Gjensidigestiftelsen gitt cirka 2,5 milliarder kroner til om lag 7 500 prosjekter. Et av de mest kjente er «Det store brannløftet» på 350 millioner kroner, som var stiftelsens jubileumsgave til Norges befolkning i anledning 200-årsmarkeringen til Gjensidige i 2016.

– Nå for tiden er Stine Sofies Stiftelse en samarbeidspartner mange kjenner til. Samtidig er stiftelsen hovedbidragsyter i den nasjonale førstehjelpsdugnaden «Sammen redder vi liv» og et stort antall mindre prosjekter i folks nærmiljø: møteplasser, trafikksikkerhetstiltak og mye annet, opplyser Mørk.

Har du et prosjekt som trenger støtte, kan du søke om midler fra Gjensidigestiftelsen. Den tar imot søknader fra og med juni, og fristen er 15. september.

Sist oppdatert: