Konserndirektør for Næringsliv Lars-Gøran Bjerklund

I år deler han ut 1,1 milliarder til norske bedrifter

Når Gjensidige går med overskudd, deler forsikringsselskapet det med kundene. – Noen blir overrasket over at de får kundeutbytte.

Dette er Gjensidigestiftelsen


 • Norges største finansstiftelse, etablert i 2007
 • Eier >60 % av aksjene i Gjensidige Forsikring ASA
 • Deler utbyttet sitt med skadeforsikringskundene via Kundeutbytte-ordningen (>2 mrd. kr. i 2017)
 • Deler også ut rundt 200 millioner kroner til allmennyttige prosjekter innen trygghet og helse hvert år
 • Har siden 2007 delt ut over 2 milliarder kroner til rundt 6500 prosjekter

Kilde: Gjensidigestiftelsen

– Vi er glade for å kunne tilby kundene noe utover den trygghet forsikringene bidrar til. Og det ser det ut til at kundene setter stor pris på, sier Lars Gøran Bjerklund, konserndirektør for næringsliv i Gjensidige.

Slik beskriver han «kundeutbytte», en tilleggsfordel for kundene som Gjensidige tilbyr som eneste norske forsikringsselskap.

Hvert år selskapet går i pluss, videreformidler Gjensidiges største eier, Gjensidigestiftelsen, hele aksjeutbyttet sitt til kundene. Med det har selskapets norske forsikringskunder fått utbetalt 17 milliarder de siste elleve årene.

I 2018 får bedriftskundene 1,1 milliarder kroner – som tilsvarer mer enn 3 millioner om dagen.

– Det å plassere størsteparten av engasjementet sitt hos oss, gir verdi for kundene. Jo mer du plasserer, jo mer får du av overskuddet, sier Bjerklund og legger til:

– Vi har en ambisjon om å utbetale utbytte hvert år, og vi har gjort det i ni år på rad.

Dette er Gjensidigestiftelsen


 • Norges største finansstiftelse, etablert i 2007
 • Eier >60 % av aksjene i Gjensidige Forsikring ASA
 • Deler utbyttet sitt med skadeforsikringskundene via Kundeutbytte-ordningen (>2 mrd. kr. i 2017)
 • Deler også ut rundt 200 millioner kroner til allmennyttige prosjekter innen trygghet og helse hvert år
 • Har siden 2007 delt ut over 2 milliarder kroner til rundt 6500 prosjekter

Kilde: Gjensidigestiftelsen

– Vi har kunder som blir overrasket

Bjerklund forklarer at man ikke trenger å eie en eneste aksje for å få en del av Gjensidiges overskudd. Det holder at bedriften er kunde i selskapet.

– Vi har kunder som er blitt overrasket over at de har fått kundeutbytte, fordi de har fått skadeutbetalinger fra oss det samme året. Men skadeoppgjør er helt uavhengig av kundeutbyttet. Kundeutbyttet er knyttet til selskapets overordnede resultat, og ikke det enkelte kundeforholdet. Så man er fortsatt en like stor del av fellesskapet selv om man har vært uheldig og hatt en skade som er blitt dekket av forsikringen, understreker konserndirektøren.

De siste ni årene har bedriftskundene i snitt fått tilbake 13 prosent av forsikringsbeløpet som de har gått inn med. For Martin Rønning AS har dette resultert i 400.000 kroner i utbytte de siste fem årene.

Du kan enkelt se hva bedriften din ville fått i kundeutbytte her

Bjerklund forteller at bedriftene står fritt til å bruke pengene på hva de vil.

– Vi ser at en stor del av kundene våre bruker midlene til investeringer og tiltak for å minimere risikoen for skader, mens andre bruker midlene til sosiale aktiviteter for de ansatte. Vi har også eksempler på bedrifter som har hatt økonomiske utfordringer hvor utbyttet har kommet godt med for å komme seg videre.

Dette er de mest stilte spørsmålene om kundeutbytte for bedrifter

Hvorfor ikke rimeligere forsikringer?

Flere lurer imidlertid på hvorfor de ikke kan få rimeligere forsikringer i stedet for kundeutbytte. Bjerklund forklarer det enkelt:

– Prisene er helt uavhengige av kundeutbytte. Kundeutbytte er ikke en rabatt, men en tilleggsfordel på grunn av den unike eiermodellen vi har. Først må man vite hva overskuddet blir, før man kan vite hva man kan dele ut. Når det går godt for selskapet, kommer det kundene til gode.

Konserndirektøren sier det også er viktig å huske på at overskuddet til selskapet ikke kun bestemmes av hva som tas inn i forsikringspremie.

– Gjensidige er et stort selskap innen finans som forvalter store verdier, og avkastningen vi oppnår spiller også inn på driftsresultatet fra år til år, forklarer han.

Etter elleve år med kundeutbytte-ordningen, har den blitt populær blant Gjensidiges kunder, ifølge konserndirektøren.

– Kundene våre er veldig fornøyde med at de kan ta del i oppturene til selskapet. På starten av året lurer mange på om det blir utbytte. Man skal ikke langt inn i året før kundene våkner til og er nysgjerrige på fjorårets resultat. Som regel har vi gode nyheter å gi dem, avslutter han.

Slik fungerer kundeutbytte

En fordel man oppnår som skadeforsikringskunde i Gjensidige.

 • Hvert år selskapet går i pluss, videreformidler Gjensidiges største eier, Gjensidigestiftelsen, hele aksjeutbyttet sitt til kundene
 • De siste elleve årene har selskapet utbetalt 17 milliarder kroner til norske forsikringskunder
 • Det holder at bedriften er kunde i Gjensidige for å få del av overskuddet, og kundeutbyttet deles ut uavhengig av skadeoppgjør
 • Gjensidige er det eneste forsikringsselskapet i Norge som deler overskuddet med kundene

Les mer om Kundeutbytte her

Sist oppdatert: