Lars Gøran Bjerklund i Gjensidige

Deler ut nesten 270 millioner kroner til landbrukskunder

I år deler Gjensidige av overskuddet sitt for tiende året på rad gjennom sin kundeutbytteordning. For landbrukskundene, som hadde et av sine mest skadeutsatte år i fjor, kan årets kundeutbytte være et ekstra kjærkomment tilskudd til økonomien.

Gjensidige har utbetalt kundeutbytte i elleve av de tolv årene ordningen har eksistert. I år får kundene tilbake 14,1 prosent av det de betalte for skadeforsikringene sine i løpet av 2018. Dette tilsvarer totalt 2,2 milliarder kroner fordelt på landbruk, privat og bedrift. Kundeutbytteordningen er unik for Gjensidige, som er det eneste norske forsikringsselskapet som deler utbyttet med kundene sine.

En bonus for kundene

– Kundene våre er medeiere i selskapet gjennom Gjensidigestiftelsen, og kundeutbytteordningen gjør at bøndene får ta del i en verdiskapning som man ikke ville vært en del av i et forsikringsselskap uten denne modellen. I landbruket er det lang tradisjon for å hjelpe hverandre, og det passer godt sammen med kundeutbyttemodellen, forteller Lars Gøran Bjerklund, konserndirektør i Gjensidige.

Hvert år selskapet går i pluss, videreformidler Gjensidiges største eier, Gjensidigestiftelsen, hele aksjeutbyttet sitt til kundene. I løpet av de siste tolv årene har dette utgjort svimlende 19 milliarder kroner totalt i kundeutbytte.

Sjekk hva du ville fått i kundeutbytte

Unik posisjon

Ole Øvrejorde
Ole Øvrejorde. Foto: Yngve Ask

Gjennom nærmere 60 års samarbeid med Norges Bondelag har Gjensidige opparbeidet seg en unik posisjon i norsk landbruk med en markedsandel på rundt 60 prosent.

En av de mange bøndene som har samlet forsikringene sine i Gjensidige er Ole Øvrejorde, som driver et gårdsbruk i Hol kommune. Med 150 melkegeiter og 50 vinterforede sauer på gården er det viktig å ha forsikringene i orden.

– Det har vært viktig for meg å ha en ordentlig småfeforsikring med heldekking av driftstap. Det var det kun Gjensidige som kunne tilby meg for et par år siden, sier Øvrejorde som har vært Gjensidige-kunde siden han kjøpte sin første moped for 24 år siden.

– Det er utrolig viktig å ha ting på stell når det er både folk og dyr involvert. I tillegg er det så små marginer i denne bransjen at det er viktig å være godt forsikret når uhellet først er ute. Enten det er en traktor som tar fyr eller velter på jordet, eller om det skulle skje noe med fjøset, fortsetter Øvrejorde.

Ole Øvrejorde
Ole Øvrejorde. Foto: Yngve Ask

Forsikret ved salg av mat

Den 39-årige bonden har mange jern i ilden, blant annet egenforedling av kjekjøtt. Derfor har han også forsikret seg ved salg av dette.

– Hvis en kunde skulle bli dårlig og mener at det er på grunn av kjøttet jeg har solgt, så er jeg også forsikra mot det, fortsetter Øvrejorde.

De gode landbruksforsikringene og god kundebehandling, er to grunner til å velge Gjensidige, mener Øvrejorde, men han er også svært positiv til kundeutbytteordningen.

– Det at vi som kunder er deleiere og at overskuddet går tilbake til oss når selskapet gjør det bra, er jo ikke annet enn positivt. For min del vil jeg bruke midlene på å drifte og styrke oppbyggingen av gården, fortsetter den unge bonden som planlegger å bygge ny seterbu i sommer.

Les mer om kundeutbytte her

Tilpasset bondens situasjon

Knut Martin Glesne
Knut Martin Glesne

Gjensidige er kjent for sin sterke landbrukskompetanse og har et tett faglig samarbeid med en rekke fagmiljøer i landbruket. Dette er en posisjon de ønsker å beholde og styrke videre. Knut Martin Glesne er fagsjef for landbruk i Gjensidige, og kan fortelle at deres forsikringsprodukter er tilpasset bondens situasjon.

– Gjennom en grundig behovsgjennomgang med kundene, hvorav risikovurdering er en svært viktig del av det, får kundene et godt grunnlag for å velge de forsikringene som dekker deres behov, forteller Glesne.

Etter et år med ekstrem tørke over store deler av landet, har det blitt ekstra viktig for bøndene å ha gode forsikringer som gir trygghet selv om klimaet ikke spiller på lag.

– Klimaendringer betyr utfordringer både for bonden og oss som forsikringsselskap. I Gjensidige følger vi nøye med på klimautfordringene. Vi allokerer betydelige ressurser for å være en viktig aktør i debatten og drøftingene av tiltak for å redusere skader som kan oppstå, sier Glesne.

Knut Martin Glesne
Knut Martin Glesne

Populær ordning

Med kundeutbytteordningen kan Gjensidige tilby noe utover den tryggheten forsikringene gir i seg selv. Konserndirektør Bjerklund påpeker at mange av landbrukskundene velger å reinvestere midlene i driften, akkurat som Øvrejorde.

– Alle våre kunder drar nytte av kundeutbytteordningen, og det er helt uavhengig av skadeoppgjør. Når det går godt for selskapet, kommer det kundene til gode. De står fritt til å benytte midlene slik de vil, men vi ser at mange av kundene i landbruket velger å bruke de på risikoreduserende tiltak eller til forbedringer av driften generelt, forteller Bjerklund.

Ifølge konserndirektøren er ordningen svært populær blant kundene, som opplever ordningen som en positiv tilleggsverdi ved å være kunde i Gjensidige.

– Mange blir overrasket når de mottar utbetalingen av kundeutbytte fra oss. Det har også blitt et ekstra spenningsmoment ved starten av året. Vi ser at ordningen er med å skape lojalitet til Gjensidige, i kombinasjon med at vi har en sterk merkevare og meget gode skadeoppgjør. Godt forebyggende skadearbeid i tett samarbeid med landbruksorganisasjonene bidrar også til at flere velger oss som forsikringsselskap, avslutter Bjerklund.

Les mer om forsikring for landbruket

Dette er Gjensidigestiftelsen

  • Gjensidigestiftelsen ble etablert i 2007 og er i dag Norge største finansstiftelse.
  • Stiftelsen er den største aksjonæren i Gjensidige Forsikring ASA og eier over 60 prosent av aksjene.
  • Gjennom kundeutbytte-ordningen deler stiftelsen aksjeutbyttet sitt fra Gjensidige med skadeforsikringskundene til selskapet. I 2019 utgjør dette 2,2 milliarder kroner.
  • Gjensidigestiftelsen deler også ut rundt 220 millioner kroner hvert år til allmennyttige prosjekter innen trygghet og helse. Dette finansieres av avkastningen av de øvrige verdiene stiftelsen forvalter.
  • Stiftelsen støtter omtrent 600 prosjekter årlig, og til sammen har de støttet over 7 000 prosjekter siden etableringen.
  • Les mer om stiftelsen her.

Kilde: Gjensidigestiftelsen

Sist oppdatert: