Ratt. Dashbord. GPS skjerm. Hånd

Distraksjoner kan gi fatale konsekvenser

Nær halvparten av landets bilførere har opplevd at bilens interaktive skjerm har tatt oppmerksomheten bort fra veien, viser fersk undersøkelse.

Funnene i undersøkelsen Ipsos har gjennomført for Gjensidige, uroer kommunikasjonssjef Bjarne Rysstad.

– Når nær halvparten har hatt oppmerksomheten på skjermen og ikke på veien, er det svært alvorlig. Og, dette kommer i tillegg til mange andre distraksjoner, ikke minst mobilbruk, sier Rysstad.

Han viser til at et lite øyeblikks uoppmerksomhet kan gi katastrofale konsekvenser.

– Det er lett å la seg falle for fristelsen til å flytte oppmerksomheten et øyeblikk bort fra bilkjøringen. Men husk; kjører du i 80 km/t vil du på kun 3 sekunder ha tilbakelagt distansen av en hel fotballbane – i blinde! Konsekvensene kan bli fatale, sier Rysstad.

Holdningsendring og strengere reaksjoner

Bjarne Rysstad
Bjarne Rysstad

Rysstad tar til orde for strengere sanksjoner mot mobilbruk i bil, og etterlyser flere tiltak for å få bukt med problemene de interaktive skjermene og andre distraksjoner gir i trafikken.

– Først og fremst trenger vi en holdningsendring blant oss alle. Vi må bli flinkere til å konsentrere oss kun om bilkjøringen, og ikke la andre ting ta oppmerksomheten bort fra veien. I tillegg ønsker vi betydelig større bøter og prikkbelastninger for de som bruker mobil eller andre skjermer når kjøretøyet er i bevegelse, sier Rysstad.

Har du riktig bilforsikring?

Bjarne Rysstad
Bjarne Rysstad

Sist oppdatert: