Mange mennesker sitter i en kantine.

Egen pensjonskonto er en suksess!

Mange ønsker å få bedre kontroll på pensjonen. Nå har 1,5 millioner arbeidstakere fått egen pensjonskonto.

Fram til 1. mai kunne ansatte med innskuddspensjon velge å reservere seg mot at tidligere oppsparte midler, såkalte pensjonskapitalbevis, blir flyttet. De kunne også fremskynde sammenslåingen. 

De aller fleste følger det automatiske løpet og lar pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsgivere flyttes til nåværende arbeidsgivers leverandør.  

Finansbransjen har brukt store ressurser for å få god samhandling leverandørene imellom. Erfaringene så langt viser at innføringen av egen pensjonskonto har vært vellykket og jobben med å flytte pensjonskapitalbevis og kapital forventes ferdigstilt innen utgangen av november.

Engasjerte forbrukere

Stefi Kierulf med svart blazer og blå skjorte
Stefi Kierulf Prytz

Ved utgangen av mars hadde om lag 2.900 arbeidstakere gitt beskjed om at de ikke ønsker at pensjonskapitalbevis fra tidligere arbeidsgivere blir samlet på en og samme konto. 

I overkant av 21 000 ansatte i privat sektor, rundt 1,5 prosent, har valgt pensjonsleverandør selv. Av de som foretok dette valget, var det flest i aldersgruppen 30-39 år. 

Over 23.000 arbeidstakere har fremskyndet samlingen av pensjonskapitalbevis på egen pensjonskonto, det vil si at de har tatt et aktivt valg om å samle pensjonen sin. 

– Dette er omtrent som forventet, sier Stefi Kierulf Prytz, leder for pensjonsområdet i Finans Norge.

Ifølge Prytz er dette er en pensjonsreform som skal virke og få effekt i årene som kommer.

– Mange har allerede gjort aktive grep, men i tillegg har vi sett stor aktivitet på portalen til Norsk Pensjon. Målet er at pensjonskundene skal få mer bevissthet om disse pengene. Og de er på god vei, sier Kierulf Prytz. 

Stefi Kierulf med svart blazer og blå skjorte
Stefi Kierulf Prytz

Fortjener gode digitale løsninger

Nærbilde av en smilende Cathrine Holter Saxebøl
Cathrine Holter Saxebøl

Egen pensjonskonto har stor betydning for ansattes fremtidige pensjon, og med ordningen har bedriftene fått større informasjonsansvar. Pensjonsleverandørene har forskjellige løsninger og tiltak for å hjelpe bedriftene med dette. 

– Finansnæringen har de siste årene jobbet for fullt med å digitalisere tjenestene sine, sier Cathrine Holter Saxebøl, direktør for Marked og Kundeopplevelse i Gjensidige. Hun fortsetter:

– Det er mange som har behov for informasjon om egen pensjonskonto og det er vår rolle å gi de svarene de trenger.

Stadig flere bedrifter bruker Gjensidiges portalløsning aktivt. Gjensidige legger fortløpende ut informasjon som bedriftene kan benytte seg av når de informerer sine ansatte om pensjon.

– Med et stadig bedre digitalt tilbud endrer kundeatferden seg. Når det gjelder kunder som har pensjonskontoen sin hos oss, er det faktisk flere som bruker Gjensidige-appen enn kundeportalen, sier Holter Saxebøl. 

Den nye appen gir personaliserte råd og informasjon om pensjon, og den skal gjøre det like enkelt å følge med på pensjonen som på lønnskontoen. 

­– Målet har vært å lage en god og brukervennlig app, og det har vi fått til, avslutter Holter Saxebøl.

Nærbilde av en smilende Cathrine Holter Saxebøl
Cathrine Holter Saxebøl

Sist oppdatert: