Slik forbereder du deg på vinterstormene

Slik forbereder du deg på vinterstormene

Desember har i senere år vist seg å være høysesong for ekstremvær, og det har vært flere tilfeller der ødeleggende naturkrefter har herjet om det ganske land. Her er tømrerens tips til hvordan du kan forberede deg på vinterstormene.

LYS Simon GN
Tømrer og rådgiver i Gjensidige Simon Olsen. Foto: Sverre Christian Jarild

I 2018 ble det registrert stormskader for mer enn 259 millioner kroner. Denne summen er isolert til kun stormskader, og ser en på de materielle skadene fra alle naturskader kommer vi opp i svimlende 518 millioner kroner.

– Vinterstormene har hatt voldsomme, ødeleggende effekter, og ført til svært krevende situasjoner for mange her til lands – særlig i kystområdene. For de materielle skadene er heldigvis alle bygninger og løsøre i Norge som har brannforsikring også forsikret mot naturskader, i motsetning til vanlig praksis i mange andre land, sier Simon André Olsen, tømrer og rådgiver i Gjensidige.

Les også: Ekstremvær i vente?

Selv om man enkelte ganger vil være maktesløs mot naturkreftene, er det noen grep en selv kan gjøre for å unngå eller begrense skadene.

Fem enkle råd

Simon sier det er fem enkle grep man kan ta som kan bidra til å forebygge eller begrense skadeomfanget ved en vinterstorm.

1. Feste løse gjenstander

Før stormen kommer, er det lurt å sikre løse eiendeler i hagen, spesielt trampoliner, møbler og lignende.

2. Tenk på hvor du parkerer

Bilen står gjerne tryggest i en garasje, men om du parkerer utendørs så husk at trær og greiner kan velte og knekke ved storm.

3. Sjekk fasaden

Se over fasaden på hjemmet ditt, og sjekk at ikke deler fra taket stikker ut eller er løse. Om vinden får tak i en kant eller et hjørne kan nemlig resten av taket følge etter!

4. Hold deg innendørs om det stormer

Når stormen pågår er det viktig å forsøke å begrense eventuelle skader kun fra innsiden. Dødsulykker kan forekomme om en beveger seg utendørs for å sikre tingene sine mens stormen herjer.

5. Vær varsom ved vinduene

Er det fare for treffskader av flyvende bygningsdeler skal man være varsom på å oppholde seg ved vinduer.

Simon påpeker også at stormen sjelden kommer alene, og at den kan dra med seg store vannmengder fra elver, bekker eller regnvær.

– Dette kan også medføre store materielle skader om en ikke har forberedt seg godt nok, sier Simon.

Les også: Slik kan du forberede deg på regn og flomfare

Sikre hjemmet mot vannmassene

Tømreren sier det videre er seks grep man kan ta for å gjøre hjemmet bedre sikret mot de store vannmassene som kan følge av stormen:

  1. Se til at nærliggende bekker, grøfter og lignende er rensket slik at vann kan passere fritt
  2. Flytt innboet opp i høyden dersom vannet kommer inn i kjelleren. Ta ut sikringene for de aktuelle kursene
  3. Brannvesen og skadesaneringsfirmaer vil kunne være behjelpelige med å pumpe ut vann. Store hendelser kan sprenge kapasiteten, så gjør derfor det du kan selv mens du venter
  4. Kommer vannet inn via sluk kan man blokkere sluket, eksempelvis med en stein innpakket i et håndkle
  5. Når vannet trekker seg tilbake kan man ta bilder av skadestedet, og bære totalskadd innbo ut på tomta frem til besiktigelse
  6. Luft ut ved hjelp av åpne vinduer og dører når man er hjemme

– Følg også med på nyhetsbildet for å få med deg værvarslinger og eventuelle advarsler fra myndighetene, avslutter Simon.

Les mer om husforsikring

Les mer om naturskade og erstatning på naturskade.no

Sist oppdatert: