Selv om det kan virke håpløst å verne seg mot de enorme naturkreftene er det likevel noen tiltak som kan redusere risikoen for å bli rammet.

Her er Simons 4 tips for å sikre hjemmet når det lyner og tordner:

  1. Trekk ut støpsler fra stikkontakter. Husk også at overspenningen kan gå via signalkabler, eksempelvis til TV eller router.
  2. Monter overspenningsvern. Et overspenningsvern (eller grovvern) kan ta den verste «støyten», men for ekstra beskyttelse for ømfintlige apparater kan man montere mellomvern og finvern. Overspenningsvern i sikringsskapet kan også gi rabatt på forsikringen.
  3. «Lytt» til sikringsskapet ditt. Et sikringsskap varsler oss ved å koble ut sikringskursen dersom noe er skadet. Dersom sikringen fortsatt går etter at man har frakoblet alt utstyr må man få den kontrollert av en elektriker.
  4. For den yngre garde kan det være kjedelig dersom man kobler ut både strøm og internett. Dersom man «må» være online kan man investere i en powerbank og ekstra datatrafikk til mobilen slik at man kan surfe uavhengig av å være tilkoblet strømnettet.

Les mer om bolig- og innboforsikring