Representanter for Nykirke idrettslag i Vestfold og Telemark som jubler etter å ha mottatt stiftelsens gave

Her gir Olaf Tufte bort 700 000 kroner

Olaf Tufte er en av cirka 100 vanlige Gjensidige-kunder som deler ut gaver på vegne av Gjensidigestiftelsen.

Olaf Tufte
Olaf Tufte

– Det er morsomt og givende å bidra til at flinke lag og foreninger får penger av Gjensidigestiftelsen, sier Olaf Tufte.

Tufte er en veteran i norsk rosport. Samtidig har han lang fartstid som kundevalgt i Gjensidigestiftelsen. I dette vervet får han med jevne mellomrom gleden av å dele ut penger på vegne av stiftelsen, som hvert år støtter små og store prosjekter rundt om i Norge med til sammen 135 millioner kroner.

Det er kundevalgte som Olaf Tufte som bestemmer hvilke prosjekter som skal få pengestøtte. På bildet over er det representanter for Nykirke idrettslag i Olaf Tuftes hjemfylke Vestfold og Telemark som jubler etter å ha mottatt stiftelsens gave.

Vil du bidra som kundevalgt i Gjensidige-stiftelsen? Her kan du lese mer om hvem som kan bli valgt og hvordan det skjer.

Olaf Tufte
Olaf Tufte

Nå er det valg – bruk stemmeretten din

Kommunikasjonsdirektør Lars-Erik Mørk i Gjensidigestiftelsen
Lars Erik Mørk i Gjensidigestiftelsen

Gjensidigestiftelsen har til enhver tid om lag 100 kundevalgte. Disse sitter i stiftelsens styre og besluttende forsamlinger, og har det til felles at de er skadeforsikringskunder i Gjensidige. I vervet representerer de alle «medkundene» sine, og derfor er det disse som har stemmerett når det er valg – slik det er akkurat nå.

– Er du skadeforsikringskunde i Gjensidige, kan du stemme frem personene som stiller til valg i hjemfylket ditt. Men vær rask, valget avsluttes allerede 2. februar 2020, sier kommunikasjonsdirektør Lars-Erik Mørk i Gjensidigestiftelsen.

Kommunikasjonsdirektør Lars-Erik Mørk i Gjensidigestiftelsen
Lars Erik Mørk i Gjensidigestiftelsen

Vedtar kundeutbytte

I tillegg til å vurdere hvilke lag og foreninger som skal motta økonomisk støtte, har de kundevalgte i Gjensidigestiftelsen enda en viktig oppgave. De er nemlig medlemmer av stiftelsens generalforsamling, og det er den som vedtar om skadeforsikringskundene i Gjensidige skal få kundeutbytte. Lars-Erik Mørk forklarer:

– Gjensidigestiftelsen eier over 60 prosent av aksjene i Gjensidige ASA. En av stiftelsens viktigste oppgaver er å fordele sin andel av Gjensidiges utbytte tilbake til skadeforsikringskundene. Hvis du har vært Gjensidige-kunde en stund, har du sikkert opplevd å få penger på konto i mai. De siste årene har utbyttet utgjort mellom 10 og 15 kroner for hver hundrelapp folk har betalt for skadeforsikringene sine, sier han.

Blir ydmyk i møte med ildsjeler

Wenche Westberg
Wenche Westberg, kundevalgt i Gjensidigestiftelsen

Wenche Westberg fra Sarpsborg og Sahra Jaber fra Oslo er kundevalgte i Gjensidigestiftelsen. Begge legger vekt på gleden over å kunne bidra på en positiv måte i lokalmiljøet.

­– Det er fint å få innblikk i så mange flotte prosjekter og tiltak. Jeg blir veldig imponert og ydmyk i møte med ildsjeler som bruker tid og krefter på å gjøre noe godt for andre. Og ettersom jeg er svært lettrørt, blir det gjerne noen tårer når jeg får æren av å delta på gaveutdelinger, smiler Westberg.

Hun har hele 13 års fartstid som kundevalgt, mens Jaber ble valgt inn i stiftelsen i 2018. Hun takket ja til vervet fordi hun ville støtte frivilligheten i Oslo, og spesielt i bydelen Furuset, der hun bor.

– Jeg visste ikke så mye om Gjensidigestiftelsen på forhånd. Derfor var det fint at vi som er nye i vervet blir invitert på samling hvor det gis en innføring i stiftelsens virksomhet og oppgavene man har som kundevalgt, forteller Jaber.

Wenche Westberg
Wenche Westberg, kundevalgt i Gjensidigestiftelsen

Engasjement som smitter

Sahra Jaber
Sahra Jaber, kundevalgt i Gjensidigestiftelsen

Gjensidigestiftelsens arbeid er tuftet på engasjement. Dette finner man ikke bare hos de kundevalgte, men også hos de som jobber administrativt i stiftelsen, ifølge Westberg og Jaber.

– Det er lett å merke at dette er folk som virkelig brenner for jobben sin. De har et ektefølt engasjement som smitter over på oss tillitsvalgte. Stiftelsen disponerer også store ressurser, slik at den utgjør en forskjell som virkelig merkes i Frivillighets-Norge, mener de.

Blant prosjektene hun har bidratt til å støtte, nevner Jaber spesielt Tøyen Unlimited. Westberg trekker frem to prosjekter som støtter sårbare grupper i hjemfylket hennes.

– Både En helt vanlig jul og Varmestua i Sarpsborg bidrar til å spre glede, håp og samhold blant mennesker som av ulike grunner faller utenfor, forteller hun.

Sahra Jaber
Sahra Jaber, kundevalgt i Gjensidigestiftelsen

Sist oppdatert: