Konserndirektør for næringsliv i Gjensidige, Lars Gøran Bjerklund

Landbrukskunder får 264 millioner kroner

Gjensidige deler av overskuddet for 12. året på rad gjennom kundeutbytteordningen. I år skal 264 millioner kroner fordeles på selskapets landbrukskunder.

Gjensidige-kunder har fått kundeutbytte i tretten av de fjorten årene ordningen har eksistert. I år får kundene utbetalt 13 prosent av det de betalte for skadeforsikringene sine i løpet av 2020. Det dreier seg om totalt 2,3 milliarder kroner, fordelt på privat-, bedrifts- og landbrukskunder.  

Gjensidige deler gladelig overskuddet med Norges kanskje viktigste næring. I år mottar over 55 000 landbrukskunder kundeutbytte fra Gjensidige.  

Delt overskudd siden 2007

Kundeutbytteordningen ble opprettet i 2007. Det er Gjensidiges største eier, Gjensidigestiftelsen, som sørger for at det blir mulig med en slik utbetaling. Hvert år Gjensidige går i pluss, videreformidler stiftelsen hele aksjeutbyttet sitt til Gjensidiges kunder i Norge – i form av kundeutbytte. Det har blitt utbetalt svimlende 23 milliarder kroner på denne måten siden ordningen ble opprettet.  

Hvor mye hver enkelt kunde får, avhenger av to ting: hvor godt Gjensidige gjør det som selskap og hvor mye kunden betalte for skadeforsikringene sine året før.  

- Her er det med andre ord smart å legge alle eggene i en kurv, sier konserndirektør for næringsliv i Gjensidige, Lars Gøran Bjerklund, med et glimt i øyet. Jo flere forsikringer man har samlet i selskapet, desto mer penger kan man få utbetalt som kundeutbytte.  

Lærer av landbruket

Norske bønder er en stor og viktig kundegruppe for Gjensidige. Partene samarbeider tett for å sikre trygg drift og forebygge skader. 

– Landbruket er en viktig del av historien vår. I tillegg er landbruket i konstant utvikling, noe vi i Gjensidige lærer av. Dette gjelder spesielt innen skadeforebygging, hvor ny kunnskap i denne bransjen kommer resten av næringslivet til gode, forklarer Bjerklund. 

Selv om 2020 har vært et vanskelig år for mange på grunn av korona, mener Bjerklund at landbruket har håndtert unntakstilstanden godt.  

– Norske bønder har en naturlig nøkkelrolle i samfunnet. De har tilpasset seg utfordringene de har stått i under pandemien på en god måte. Det er alltid hyggelig å dele, men i et krevende år har våre partnere i landbruket vist hvor viktige de er for hele Norge. Derfor er det ekstra hyggelig at en så stor andel av overskuddet går tilbake til landbrukskundene i årets overskuddsdeling, sier Bjerklund.  

Sist oppdatert: