Vaskehall.

Mange biler får skader i vaskehallen

Nesten 1 000 biler blir skadet i vaskeautomater hvert år. Sjekk dette før du kjører inn i vaskehallen.

Hørt om mannen som åpnet døren og forsøkte å skru av skistavivet etter at maskinen hadde startet? Forsøket endte med at han fikk seg en grundig såpevask – og bilen full av vann.

Slike og andre episoder skjer jevnlig i norske vaskehaller. I Gjensidige mottar vi hvert år rundt 200 skademeldinger fra bileiere i året, og det er grunn til å tro at norske forsikringsselskaper samlet får inn 1 000 slike saker i året. De fleste løser seg raskt og greit, men i noen oppstår det uenighet om hvem som har ansvaret for skaden: bilisten, bensinstasjonen eller begge?

– Det kan være uklart om skaden skjer som følge av feil ved maskinen eller om bilisten har seg selv å takke. Av og til kan det også dreie seg om mangelfull informasjon fra betjeningen eller dårlig skilting, for eksempel om hvordan portene for inn- og utkjøring fungerer, opplyser bilmekaniker og rådgiver i Gjensidige Jan Fleinsjø.

De vanligste skadene

Bilmekaniker og rådgiver i Gjensidige Jan Fleinsjø. Foto: Sverre Christian Jarild
Bilmekaniker og rådgiver i Gjensidige Jan Fleinsjø. Foto: Sverre Christian Jarild

Heldigvis er det få biler som blir forvandlet til rullende svømmebasseng. De fleste skadene skjer når slitte eller møkkete børster som skraper opp lakken eller henger seg opp i antenner, takstativ og takbokser.

– I tillegg hender det at biler blir truffet av vaskehallens dører ved utkjøring etter vask. I noen tilfeller er det sjåførens feil, andre ganger kan det være snakk om en teknisk svikt, sier Jan.

Han har også hørt om situasjoner hvor bakluker har åpnet seg under vask fordi maskinen har påvirket sensorene som styrer åpne- og lukkemekanismen.

– Som bilist kan du sørge for å sette bilen i riktig posisjon og holde ruter og dører stengt. I tillegg er det selvsagt viktig å følge instruksene som gis med hensyn til takbokser og -stativ, antenner og sidespeil, minner bilmekanikeren om.

Bilmekaniker og rådgiver i Gjensidige Jan Fleinsjø. Foto: Sverre Christian Jarild
Bilmekaniker og rådgiver i Gjensidige Jan Fleinsjø. Foto: Sverre Christian Jarild

Hva med forsikringen?

Hvis det er klart at bensinstasjonen har ansvaret, dekkes hele skaden av bensinstasjonens ansvarsforsikring.

Hvis du er ansvarlig for skaden, dekkes den av kaskoforsikringen. Du betaler egenandelen og risikerer bonustap. Unntaket er ved glasskader, da er egenandelen 2 000 kroner og skaden gir ikke bonustap. Hvis du ikke har kaskoforsikring, må du ta hele regningen selv.

Gode råd ved vaskeskader

Meld bilskade på nett

 • Fotografer gjerne skadene som bevis.
 • Hvis det er mulig – ta bilder som viser tekniske feil ved maskinen eller dører i hallen.
 • Dokumenter eventuell mangelfull skilting eller feilinformasjon om hvordan maskinen skal brukes.
 • Noter navn og nummer til eventuelle vitner.
 • Informer de ansatte på bensinstasjonen så raskt som mulig.
 • Noter navn på dem du snakker med, og noter opplysninger som gis.
 • Be om å få opplyst hvor maskinen er forsikret. Dette kan forenkle arbeidet for ditt eget forsikringsselskap.
 • Meld fra til forsikringsselskapet umiddelbart. Legg ved dokumentasjon og en beskrivelse av hva og hvorfor skaden skjedde.

Meld bilskade på nett

6 tips fra Jan før langturen

 1. Sørg for å være riktig skodd. Gode dekk gir best kjøreegenskaper og maksimal friksjon hvis du må nødbremse. Minstekravet er 1,6 millimeter, men 3 millimeter er anbefalt. 3 mm er også minstekravet for vinterdekk.
 2. Sørg for å ha en god vindusviskergummi både foran og bak. God sikt er viktig og komfortabelt.
 3. Ikke fyll skiboksen med mer bagasje enn den er beregnet for. I bilens instruksjonsbok finner du informasjon om tillatt lastevekt på tak. En topptung bil får mye dårligere kjøreegenskaper.
 4. Det er viktig å etterstramme innfestingen til skiboksen og takstativet.
 5. Ikke legg løse gjenstander i kupé (særlig hattehylle) eller bagasjerom. Ved nødbrems eller sammenstøt, kan flyvende gjenstander bli livsfarlige.
 6. Kjører du med henger eller vogn, påvirkes bilens kjøreegenskaper. Vær ekstra oppmerksom på sikring og plassering i veibanen.

Sjekk om du har riktig bilforsikring

Sist oppdatert: