Båt på sjøen.

Mange bryter reglene på sjøen

Halvparten av førerne av fritidsbåter har opplevd at andre tar for lite hensyn på sjøen. Samtidig ser det ut til at mange har et avslappet forhold til fartsgrenser.

Kommunikasjonssjef Arne Voll i Gjensidige
Kommunikasjonssjef Arne Voll i Gjensidige

 På denne tiden av året er det svært mye trafikk langs deler av kysten. Vi nordmenn er i stor grad et båtfolk som «elsker havets våg». Likevel blir idyllen ofte brutt.

– Mange situasjoner blir dessuten farlige fordi båtførere kjører for fort, lager for store bølger og legger seg for nær andre, sier kommunikasjonssjef Arne Voll i Gjensidige.

I en undersøkelse utført av Ipsos for Gjensidige kommer det fram at 46 prosent av båteierne har opplevd at andre er til sjenanse og bryter fartsgrensene til sjøs.

Kommunikasjonssjef Arne Voll i Gjensidige
Kommunikasjonssjef Arne Voll i Gjensidige

Flere raske båter

På sjøen er det viktig at man tar sikkerheten på alvor og forholder seg til andre på en god måte. Det innebærer for eksempel at de som kjører raske båter tar ekstra hensyn til de mykere trafikantene på sjøen, fremhever Voll.

– Vi ønsker at fleste mulig skal skaffe seg kompetanse før de setter seg i en båt. Det er ikke minst nødvendig fordi trenden de siste fem til ti årene har vært at det blir flere kraftige motorer og raske båter, sier han.

Nye regler for vannscooter

Etter at det ble lov å bruke vannscooter har disse farkostene blitt et mulig problem for mange.

– Vannscooterfører holder seg ofte nær land. Da må de være ekstra observante med tanke på badende. Dessuten er det viktig å huske på at fartsgrensen her er fem knop – også for vannscootere, sier Voll.

Han tror en del båtførere ikke er klar over at de kan være til sjenanse for andre.

– Senk farten og ta hensyn til omgivelsene. Da blir det både sikrere og hyggeligere for alle å nyte sjølivet, understreker Voll.

Frisk opp sjøvettreglene

Disse sjøvettreglene er det greit å ta med seg, både for nybegynnere og rutinerte sjøulker.

1. Tenk sikkerhet

Kunnskap og planlegging reduserer risikoen og øker trivselen.

2. Ta med nødvendig utstyr

Utstyret må holdes i orden og være lett tilgjengelig.

3. Respekter vær og farvann

Sjekk om du har riktig båtforsikring

Båten må bare benyttes under egnede forhold.

Sjekk om du har riktig båtforsikring

4. Følg sjøveisreglene

Bestemmelsene om vikeplikt, hastighet og lanterneføring må overholdes.

5. Bruk redningsvest eller flyteplagg

Det er påbudt med godkjent flyteutstyr til alle om bord.

6. Vær uthvilt og edru

Promillegrensen er 0,8 når du fører båt.

7. Vis hensyn

Sikkerhet, miljø og trivsel er et felles ansvar.

Sist oppdatert: