Sikring av last: Ser du feilene på tilhengeren?

Sikring av last: Ser du feilene på tilhengeren?

– Materialene på denne tilhengeren kan bli en dødsfelle, sier ekspert. Ser du bileierens tabber?

På våren går tilhengerne i skytteltrafikk på norske veier. Det virker som om alle har hageavfall, et flyttelass eller materialer til årets oppussingsprosjekt som skal fraktes fra A til B. Vet du hvordan du sikrer last?

På bildet over ser du en tilhenger med materialer. De er stablet i bredden og høyden, og et par lastestropper holder dem på plass. Nå er lasten ikke til å rikke. Det har bileieren selv konstatert ved å «rikke» på bordene og deretter stramme lastestroppene enda et par hakk. Dette må da være trygt!

Tre feil på en gang

Edvard Taarnes
Edvard Taarnes

– Her har bileieren gjort seg skyldig i flere grove feil. Det skal veldig lite til før denne lasten blir en potensiell dødsfelle, sier Edvard Taarnes. Han er leder i Taarnes Lastsikring, kursholder og mangeårig forkjemper for bedre lastsikring blant privatbilister. Han peker spesielt på tre forhold i bildet over som utgjør en fare i trafikken.

Edvard Taarnes
Edvard Taarnes

1) Lasten er dårlig sikret i fartsretningen

De to stroppene er kanskje strammet godt til. Likevel bidrar de først og fremst til å forhindre at lasten forskyver seg sideveis, for eksempel i en sving eller ved en unnamanøver. Ved en bråbrems vil de trolig ikke kunne forhindre at tilhengeren blir som en utskytingsrampe for materialene.

– Du har kanskje hørt at løse og i utgangspunktet lette gjenstander, som telefoner og brusflasker, kan bli dødelige våpen ved en bråstopp? Tenk deg hvilke krefter som settes i bevegelse hvis disse materialene blir skutt ut fra tilhengeren i høyde med glasset i bakruten. Her snakker vi rett og slett om en dødsfelle for bilføreren og eventuelle passasjerer, konstaterer Taarnes.

Ved en bråstopp eller kollisjon i 80 kilometer i timen veier all last 24 ganger sin opprinnelige vekt. Det vil si at en vanlig materialpakke som veier ett tonn vil forflytte seg med en vekt som tilsvarer en fullastet lastebil.

2) Lasten hviler på karmene

På bildet er lasten plassert oppå karmene foran og bak.

– Etter hvert som du strammer lastestroppene, vil karmene gi litt etter. Det er uheldig fordi det blir vanskelig å låse lasten ordentlig til underlaget. Når materialene i tillegg ligger uten støtte i midten av hengeren, vil de bevege seg opp og ned under kjøring. Denne bevegelsen vil føre til at styrken i stroppene svekkes ytterligere, sier Taarnes.

En siste ting: Hengerkarmer er rett og slett ikke konstruert for å tåle tung last. Over tid vil de kunne bli ødelagt av gjentatt «nedstropping».

Hvilken løsning burde bilføreren ha valgt? Ifølge Taarnes skulle han fjernet karmene foran og bak og plassert materialene på planet.

– På den måten ville han ha «låst» bordene mot et stabilt underlag med god friksjon. Det reduserer risikoen for at materialene fortsetter i fartsretningen ved en bråstopp. Faren er imidlertid fremdeles til stede.

En løsning som eliminerer problemet er grimesurring. Den passer når du skal frakte litt større last enn i eksempelet i denne artikkelen. Sett en pall på høykant foran lasten. Trekk deretter en lastestropp fra surrekroken midt på den ene siden av hengeren og gjennom pallen, før stroppen festes med jekkelås i surrekroken på den andre siden av hengeren. Til slutt legges en stropp (eller to, hvis kolliet er langt) på tvers over lasten.

– Denne løsningen tåler fra 1 300 kilo og oppover, avhengig av friksjonen i underlaget – og forutsatt at stroppen og surrekrokene er kraftige nok, sier Taarnes.

3) Materialene er ikke merket i bakkant

Når lasten stikker mer enn én meter utenfor tilhengeren, skal den være tydelig merket. Men hvor langt kan materialer stikke ut bak?

– Halvparten av bilens bredde. Det er en god tommelfingerregel, som sikrer deg mot å feie borti andre trafikanter og gjenstander i en sving. I tillegg vil dette hjelpe deg å unngå feil tyngdepunkt på lasten, sier Taarnes.

Helt vanlig å gjøre feil

Bilføreren som har «sikret» lasten på bildet har altså lagt et Kinderegg av feil. Han skiller seg likevel ikke fra flertallet av privatbilister som kjører med henger en gang iblant, ifølge Taarnes. Han viser til en undersøkelse utført av Norstat. Der kom det frem at kun 12 prosent kunne gjøre rede for gjeldende regler. 8 av 10 ønsket veiledning om lastsikring.

– Til folks forsvar skal det sies at det ikke er lett å sette seg inn i reglene for lastsikring. For å skaffe seg full oversikt, må man lese og sammenholde forskjellige lovtekster og forskrifter, sier Taarnes.

Vegvesenet og andre aktører har imidlertid laget guider for å gjøre regelverket lettere å forstå.

Les alt du trenger å vite om sikring av last: FoU-Rapport. Sikring av last i varerom og på tilhengere for kjøretøy under 3500 kg

– Samtidig er inntrykket at mange ikke tar det så nøye og undervurderer farene ved dårlig sikring. Mange velger løsninger som kun er «halvveis». At det oftest går godt, skyldes flaks og andre trafikanters årvåkenhet. Folk bør ta inn over seg at ulykker skjer og at konsekvensene kan bli svært alvorlige, understreker han.

Lappen kan ryke

Stein Kolstad
Stein Kolstad

Også i politiet er inntrykket at folks kunnskaper om lastsikring er varierende.

– Generelt er oppfatningen at mange er altfor dårlige til å sikre last. Ofte er det nok slik at folk skal kjøre ganske korte avstander, og av den grunn velger de enkle løsninger som ikke holder mål, sier politioverbetjent Stein Kolstad i Utrykningspolitiet.

Politiet kan reagere med anmeldelse og påfølgende forelegg mot bilførere som ikke har sikret last godt nok, opplyser Kolstad.

– I ekstreme tilfeller kan det være aktuelt å ta beslag i førerkort. I mindre graverende tilfeller kan du få en advarsel, kjøreforbud inntil lasten er forsvarlig sikret – eller et pålegg om å fjerne deler av lasten før du får kjøre videre. Politiets reaksjon vil bygge på en konkret vurdering på stedet, sier Kolstad.

Stein Kolstad
Stein Kolstad

Kan gi avkortning på forsikringen

Jan Fleinsjø i Gjensidige
Jan Fleinsjø i Gjensidige

Både politiet og forsikringsselskapet vil være interessert i årsakssammenhengen hvis en hengerlast er involvert i en ulykke.

– Får du skader på din egen bil eller henger, risikerer du avkortning på forsikringsutbetalingen hvis konklusjonen er at du var grovt uaktsom, opplyser Jan Fleinsjø i Gjensidige.

Skulle det oppstå skade på andre personer eller andres eiendom, kommer dette innunder ansvarsdekningen i bilforsikringen.

– I saker som dreier seg om grov uaktsomhet kan forsikringsselskapet kreve regress mot bilføreren, legger Fleinsjø

Jan Fleinsjø i Gjensidige
Jan Fleinsjø i Gjensidige

Slik kjører du trygt med henger

Her er det viktigste du må tenke på når du skal frakte flyttelass, hageavfall eller byggevarer med henger:

1) Sørg for å ha riktig utstyr

La det blå båtrepet ligge én gang for alle og kjøp ordentlige lastestropper. Godkjente stropper har en blå lapp sydd inn i den ene enden. Lappen gir informasjon om hvor mye last stroppen tåler.

Ellers: Skaff deg en pall som kan benyttes ved grimesurring. Bruk den sammen med alt som er stort og/eller tungt: Møbler, vaskemaskin, trelast, belegningsstein etc.

2) Beregn behovet for plass før du henter lasten

Hvor stor plass tar egentlig varene du skal frakte? Har du faktisk plass? Kanskje kan du låne en større henger eller få ting kjørt hjem? Mange varehus tilbyr transport til en ikke altfor dyr penge.

3) Sjekk at du ikke trekker for tungt

Hvilken tilhenger har du lov til å kjøre med førerkortet ditt? Sjekk lovlig last for hengeren – og henger og bil samlet. Bruk gjerne vegvesenets tilhengerkalkulator på nett eller last den ned som app.

4) Sjekk hvor mye surrekrokene og stroppene tåler

Til syvende og sist er det lastestroppene og surrekrokene i hengerplanet (og i vare- og bagasjerommet) som er avgjørende for om lasten er sikret. Informasjon om lastestroppene finner du på den blå lappen nevnt over.

Når det gjelder surrekrokene, stiller myndighetene ikke lenger krav til disse. De fleste kjøretøyprodusentene oppgir heller ikke hvor mye vekt disse tåler.

– Dette går utover forbrukerne, som har ansvaret for å sikre lasten sin. Derfor bør du etterspørre informasjonen om surrekrokene ved kjøp/lån av tilhenger eller bil. Det vil bidra til at produsentene ser at markedet ønsker slik dokumentasjon, sier Taarnes.

5) Sikre lasten i «alle» retninger og fordel den riktig

For mye og/eller feilplassert vekt endrer kjøreegenskapene dramatisk og kan være livsfarlig. Tyngdepunktet skal ligge på hengerens aksel. Det gir riktig kuletrykk, som er cirka 50–75 kilo på en lastet tilhenger.

For øvrig skal gods som kan støve, ryke eller virvle av hengeren sikres med nett eller presenning.

– Skal du frakte lang last, fjerner du baklemmen og eventuelt lemmen foran. Ikke legg lasten så langt frem at den hindrer parkeringsbremsen fra å bli utløst hvis tilhengeren faller av hengerfestet og sikkerhetsvaieren blir dratt til, sier Taarnes.

6) Sjekk hengerfestet og lys

Sitter hengeren godt fast på kula? Fest sikkerhetsvaieren, løft nesehjulet og koble til strøm for lys og ev. bremser. Sjekk at alt virker.

7) Kjør mykt og oppmerksomt

Unngå raske akselerasjoner og brå nedbremsinger. Avpass farten, gi tydelig tegn og vær oppmerksom på andre trafikanter, kryss, fotgjengeroverganger, fartsdumper, lyskryss, rundkjøringer og så videre.

Sjekk speilene ofte og ta hensyn til at bremselengde og svingradius øker.

Kilder: Statens vegvesen, Taarnes lastsikring, Tysse

Sist oppdatert:

Mer om:

På veienMotor