Eid Røde Kors har avtale med Stadt kommune om å kjøre ut mat til menneskene som ikke kan handle selv under korona-situasjonen. Her er det hjelpekorpsene Annie Hellebust og Unni Kiviranta som står for handlinga. Foto: Jacob Leivdal Haavik, Eid Røde Kors

– Krisen kan ha fått frem det beste i oss

Hver tredje nordmann har bidratt med frivillig innsats i forbindelse med pandemien. Engasjementet har vært særlig stort for å hjelpe sårbare grupper, ifølge Røde Kors.

Senior politisk rådgiver i Røde Kors, Kaja Heidar. Foto: Røde Kors
Kaja Heidar. Foto: Røde Kors

En fersk undersøkelse fra Institutt for samfunnsforskning viser at svært mange har lagt ned frivillig innsats under koronakrisen. Senior politisk rådgiver Kaja Heidar i Røde Kors sier at den ellers så krevende krisen også kan ha fått fram det beste i oss.

– Nedstengningen av samfunnet gjorde at tilbud og aktiviteter fra frivillige ble ekstra viktig. Og, vi har vært nødt til å tenke kreativt på hvordan vi best kan hjelpe, sier Heidar.

Når fysisk kontakt ikke har vært mulig, har Røde Kors funnet andre veier til sosial kontakt.  

– Vi har blant annet startet et «vindusvenn»-konsept hvor man kan besøke eldre på andre siden av vindusruten. I tillegg har vi et lavterskeltilbud som ringevenn, forteller Heidar, og legger til:  

– Relasjoner og kontakt er svært viktig for oss mennesker. Felles for alle gruppene vi jobber med er å vise at det finnes medmennesker som er der og som bryr seg. Vissheten om at de man snakker med er frivillige har en stor verdi.

Senior politisk rådgiver i Røde Kors, Kaja Heidar. Foto: Røde Kors
Kaja Heidar. Foto: Røde Kors

De eldste og yngste rammes hardest

På grunn av høyere risiko for alvorlig sykdom har mange eldre måtte isoleres. Det er særlig tungt for de som har et lite sosialt nettverk fra før, ifølge Heidar.  

– I tillegg til ensomme eldre er situasjonen særlig krevende for barn og unge i lavinntektsfamilier, sier hun.

En analyse fra Frischsenteret viser at foreldre med trang økonomi er overrepresentert blant dem som har mistet jobben under pandemien. Heidar tror mange av barna i disse familiene har fått det vanskeligere.  

– Vi fikk over 9 000 henvendelser fra barn og unge da viruset brøt ut, blant annet gjennom chattetjenesten vår, Kors på Halsen. Mange av de som har det vanskelig hjemme fra før opplevde anspente situasjoner og mer krangling mellom foreldre. Disse barna bor ofte i små leiligheter, så da skolene stengte var situasjonen ekstra krevende, sier Heidar.

Populært med gratis ferietilbud

Daglig leder i Stavanger Turistforening, Preben Falck. Foto: John Petter Nordbø
Preben Falck. Foto: John Petter Nordbø

Mange ideelle organisasjoner har opplevd økt pengestøtte gjennom pandemien.

Stavanger Turistforening er en av organisasjonene som har fått bistand. Det har gjort at de kan opprettholde gratistilbudene i nærområdet sitt.

– Det vi organiserer rundt fritid og friluftsliv har stor betydning for både voksne og barn, og er for mange en viktig møteplass, sier Preben Falck, daglig leder i Stavanger Turistforening.

Han forteller at særlig ferietilbudet for barn og unge har vært viktig i år.  

– «Tureventyr på Gramstad» var et av våre mest populære tilbud. Vi anslo at 1 200 barn og unge ville melde seg på, men endte opp med 3 757 deltakere i løpet av fire uker. Det sier noe om behovet og responsen, sier Falck.

Daglig leder i Stavanger Turistforening, Preben Falck. Foto: John Petter Nordbø
Preben Falck. Foto: John Petter Nordbø

Over tusen ga utbyttet videre

Ingrid Tollånes i Gjensidigestiftelsen
Ingrid Tollånes

Ingrid Tollånes i Gjensidigestiftelsen forteller at mange Gjensidige-kunder ønsker å være med på å støtte sine lokalsamfunn.

– Når kundeutbytte utbetales, får kundene valget om å donere dette til samfunnsnyttige formål i eget fylke. I fjor valgte hele 1 118 privatpersoner å gi utbyttet sitt til lokale prosjekter, og det ble til sammen gitt over en halv million kroner, sier Tollånes.

Hun opplyser om at Gjensidigestiftelsen i mars delte ut 15 millioner kroner til frivillige organisasjoner som gjorde en ekstra innsats for å redusere de negative konsekvensene av koronatiltakene for sårbare grupper.  

– Alle som mottar støtte er svært takknemlige for at vi er med å støtte deres virksomhet. Vi får mange gode tilbakemeldinger med historier, bilder og filmer som viser hva de har fått til med de tildelte midlene, avslutter Tollånes.

Mer om kundeutbytte

Mer om Gjensidigestiftelsens prosjekter

Bilde øverst: Annie Hellebust og Unni Kiviranta i Eid Røde Kors handler mat til de som ikke kan gå i butikken selv under nedstengningen. Foto: Jacob Leivdal Haavik, Eid Røde Kors.

Ingrid Tollånes i Gjensidigestiftelsen
Ingrid Tollånes

Sist oppdatert: