Bildet viser en betenkt mann som ser ut av vindu

Psykolog: – Disse to tingene trenger vi i en krisesituasjon

Korona-situasjonen har snudd hverdagslivet på hodet, og mange er bekymret for hvordan tiden fremover vil bli, ifølge psykolog Peder Kjøs.

Psykolog Peder Kjøs. Foto: ANTI/Andris Søndrol
Peder Kjøs. Foto: ANTI/Andris Søndrol

Vi står overfor en stor trussel, og mange kjenner på usikkerheten knyttet til sin egen eller andres helse, jobb, økonomi eller fremtid, ifølge Kjøs. Han sier det er to ting som er avgjørende i en slik situasjon.

– I en krisesituasjon har vi et særlig behov for felleskap og god informasjon. Noe av det som gjør situasjonen ekstra vanskelig er at vi har redusert tilgang til begge deler, sier Kjøs.

Psykologen mener vi likevel må forsøke å dekke disse behovene på best mulig måte. 

– Ingen kjenner omfanget av krisen, eller hvordan det vil bli fremover. Det gjør det ekstra viktig å være kritisk til hvem du hører på. Hold deg til informasjon fra de store, anerkjente mediene og virksomheter, og styr unna analyser som er litt på siden, råder Kjøs, som selv har gitt ekspertråd til mange av landets etablerte medier den siste tiden.

Psykolog Peder Kjøs. Foto: ANTI/Andris Søndrol
Peder Kjøs. Foto: ANTI/Andris Søndrol

Vanskeligere for de som er alene

Torsdag 12. mars vedtok helsemyndighetene omfattende tiltak som å stenge skoler og barnehager for å hindre spredning. I tillegg skal alle som ikke har samfunnskritiske jobber holde seg hjemme. For mange betyr det at viktig sosial omgang blir tatt bort.

– Vi mennesker er ikke så gode på å være alene. Vi trenger andre til å regulere oss og bruker hverandre til å håndtere både tanker og følelser. Det gjør det særlig vanskelig for de som bor alene eller allerede føler seg ensomme. For de som må tilbringe dagene hjemme med familien eller samboeren, setter situasjonen store krav til relasjonene, sier Kjøs.   

Han mener det er særlig viktig å holde kontakten med omverden på andre måter, når vi ikke kan være sammen fysisk. 

– Dette er tiden for å ta opp telefonen og ringe på gamlemåten. Å høre en kjent stemme kan være betryggende. Mange bruker også Skype og sosiale medier flittig, jeg heier på det, sier Kjøs.

Rutiner er viktig

Psykologen anbefaler også alle som sitter hjemme å holde på rutinene.

– Jeg tror det er viktig å opprettholde daglige rutiner som å stå opp og legge seg til vanlig tid. Dusj og spis som om det var en helt vanlig dag. Begynner man å slurve med dette kan vi fort ramle ned i en depressiv tilværelse som kan eskalere. Det er ikke bra, verken fysisk eller psykisk, sier Kjøs.

Noen å snakke med

Gudmundur Ebenezer
Gudmundur Ebenezer

Gudmundur Ebenezer er psykolog og daglig leder i Lifekeys, en onlinetjeneste som tilbyr videosamtale med psykolog. Han er enig i at usikkerhetsmomentet er vanskelig for oss mennesker, og forteller at situasjonen kan være angstfremkallende. 

– Vi opplever veldig stor pågang og har utvidet både kapasitet og åpningstider for å møte behovet. Det er mange som har det tøft og opplever sterke psykiske reaksjoner, sier Ebenezer.

Psykologen sier det er viktig å forsøke å kontrollere tankene og adferdsmønstrene dine i en krisesituasjon.

– Forsøk å tenke positivt og gjør noe du synes er hyggelig. Er du bekymret, kan det hjelpe å snakke med noen. Det kan være noen i familien, en venn eller en psykolog. Vi har erfarne psykologer som er vant til å snakke med mennesker i pressede eller ubehagelige situasjoner. Psykologene kan ikke endre situasjonen, men de kan hjelpe deg å håndtere tanker og følelser slik at hverdagen blir litt bedre, sier Ebenezer.

Gudmundur Ebenezer
Gudmundur Ebenezer

Hjelp til selvhjelp

Amar Murtaza
Amar Murtaza

Ikke alle har behov, lyst eller mulighet til å snakke med en psykolog om bekymringene sine. Amar Murtaza i Gjensidige forteller at det finnes gode digitale verktøy som kan hjelpe deg med å mestre uro, angst og depresjon. 

– Den nettbaserte helsetjenesten Braive er basert på kognitiv atferdsterapi, som går ut på at du øker din egen bevissthet rundt tanker, følelser, fysiske reaksjoner og handlingsmønstre. Kort sagt lærer du deg konkrete teknikker for å håndtere utfordringer på en god måte, sier Murtaza.

Han forklarer at Braive er et lavterskeltilbud, og at du ikke trenger å ha omfattende vansker for å ta i bruk tjenesten. 

– Alle kan kjenne på uroen i disse dager, og det er viktig å huske på at ingen problemer er for små eller uviktige til å ta tak i. I tillegg tror jeg vi alle må huske på at hverdagen slik vi kjenner den vil komme tilbake igjen. Det kommer en tid hvor du ser tilbake på korona-krisen, avslutter Murtaza.

→Braive er gratis for deg med barneforsikring eller privat uføreforsikring

Amar Murtaza
Amar Murtaza

Sist oppdatert: