– Uføreforsikring er en «no-brainer»

– Uføreforsikring er en «no-brainer»

Hvis du blir varig ufør, risikerer du en dramatisk inntektsnedgang. Dess mer du tjener, desto mer stuper inntekten. Derfor trenger du en uføreforsikring.

Av Hallgeir Kvadsheim

Økonomiekspert Hallgeir Kvadsheim. Foto: TV3/Siri Marte Kvernes/NTB Scanpix
Hallgeir Kvadsheim, kjent fra “Luksusfellen” på TV3, forklarer hvorfor uføreforsikring er viktig – selv om man er ung. Foto: TV3/Siri Marte Kvernes/NTB Scanpix

Antallet unge uføre øker svært mye i Norge. Ifølge NAV har antallet mottakere av uføretrygd mellom 18 og 29 år økt med mer enn 145 prosent siden 2010. Ved årsskiftet 2020/2021 var det over 21 000 uføre i denne aldersgruppen.

Det er også i denne aldersgruppen folk taper mest på at de ikke lenger kan jobbe. Som ufør utgjør støtten fra NAV 66 prosent av inntekten du hadde – men kun opp til et tak på cirka 400 000 kroner før skatt.

Skulle du bli ufør som student uten inntekt, risikerer du å ende opp nesten som en minstepensjonist. Uføre under 26 år får noe ekstra fra NAV, men uansett ikke nok til å leve av. Inntekt fra deltidsjobber teller positivt, men er ingen erstatning for flere år med fulltidsjobb.

Generelt kan de som er unge og relativt ferske i arbeidslivet forvente høyere lønnsøkning enn resten av befolkningen. Som ufør vil fremtidige «lønnspålegg» være begrenset til indeksreguleringer av trygden.

Økonomiekspert Hallgeir Kvadsheim. Foto: TV3/Siri Marte Kvernes/NTB Scanpix
Hallgeir Kvadsheim, kjent fra “Luksusfellen” på TV3, forklarer hvorfor uføreforsikring er viktig – selv om man er ung. Foto: TV3/Siri Marte Kvernes/NTB Scanpix

Sikkerhetsnett

Jeg anbefaler alle unge å skaffe seg et økonomisk sikkerhetsnett i form av en uføreforsikring. Blir du varig ufør og ute av stand til å jobbe mer enn 50 prosent, vil uføreforsikringen gi deg en betydelig utbetaling. Den kan utgjøre en stor forskjell i hverdagen, for eksempel med tanke på boligkjøp eller betaling av gjeld. En utbetaling fra en uføreforsikring er også skattefri.

Kjøp mens du er ung og frisk

En annen god grunn til å skaffe seg en uføreforsikring mens du er ung, er at yngre personer generelt er friske. Dermed er det mindre risiko for at forsikringsselskapet legger inn unntak eller øker prisen på grunn av helsesituasjonen din.

Hvis man for eksempel har hatt visse psykiske plager tidligere i livet, kan forsikringsselskapet si nei til erstatning hvis de samme plagene kommer tilbake senere i livet. Det kan de ikke gjøre hvis plagene oppstod etter at du kjøpte forsikringen og leverte helseerklæring første gang.

For foreldre kan det være smart å kjøpe barneforsikring i et selskap som har uføredekning i pakken, og som ikke krever ny helseerklæring hvis barnet vil beholde uføredekningen når barneforsikringen opphører ved fylte 26 år.

Dekket på jobben?

Mange får ulike ordninger sponset av arbeidsgiver. Det er flott, men det er smart å se litt nærmere på hva jobben tilbyr. Det er nemlig kun pensjonssparing som er pålagt arbeidsgiver. Uføredekningen er frivillig. Og ofte gjelder den bare for yrkesskader. Du får altså bare erstatning hvis du blir skadet i en ulykke på jobben, ikke hvis du blir skadet på ferie eller får psykiske problemer. 

Mange fagorganiserte får også tilbud om gode forsikringsordninger gjennom forbundet sitt. Du bør sjekke prisen på uføreforsikring i din medlemsavtale.

Hvor stor bør uførepensjonen være?

Dette spørsmålet henger blant annet sammen med nåværende og forventet fremtidig inntekt – og om man har uførepensjon gjennom jobben.

En tommelfingerregel er at uførepensjonen bør utgjøre rundt 15–20 prosent av inntekten man hadde før man ble ufør (selskapene setter en grense for hvor stor uførepensjon man kan kjøpe i forhold til det man tjener). Studenter uten særlig inntekt behandles spesielt og kan gjerne få opptil rundt 8 000 kroner månedlig i uførepensjon. Merk at det er under 5 prosent skatt på utbetalingene.

Sist oppdatert: