mann tar video av hest

Undersøker gårdsdyrene på video

For å avhjelpe norske bønder i koronakrisen har Lonneke Zeijlemaker og flere andre veterinærer nå fått hele Landbruks-Norge som arbeidsplass.

Lonneke Zeiljemaker
Lonneke Zeiljemaker

Til daglig er Zeiljemaker veterinær i Voss kommune i Hordaland. Nå er hun og kollegaene hennes tilgjengelige for gårdbrukere i hele landet gjennom en app på telefonen.

– Når et dyr er sykt, kan vi observere det via kameraet på bondens telefon. Bonden kan også sjekke forskjellige ting på vår instruks og gi oss annen informasjon vi trenger. Slik får vi et grunnlag for å vurdere om dyret trenger øyeblikkelig hjelp, om man kan vente til neste dag med å tilkalle veterinær – eller om situasjonen kommer til å løse seg selv med eller uten bondens hjelp, forteller Zeiljemaker.

Hun opplyser at gårdbrukere kan kontakte «videoveterinæren» for råd og veiledning både ved sykdom på individer og ved flokkproblemer.

– Vi skriver imidlertid ikke ut medisiner. Det ligger innunder den lokale veterinærens ansvarsområde, sier Zeijlemaker.

Lonneke Zeiljemaker
Lonneke Zeiljemaker

Supplement til lokale veterinærer

Torfinn Jæger i Gjensidige
Torfinn Jæger i Gjensidige

Veterinærer som arbeider med husdyr ble definert som en samfunnskritisk funksjon da koronakrisen inntraff. Likevel er mange bønder urolige, opplyser Torfinn Jæger i Gjensidige.

– Vi har fått en del forespørsler fra kunder som er usikre på hva de skal gjøre hvis ingen veterinærer kan komme til gården for å behandle syke eller skadde dyr. For å avhjelpe situasjonen fikk vi derfor opp en løsning sammen med FirstVet, sier Jæger.

Han forteller at videosamtalene med veterinærene i FirstVet først og fremst skal være et supplement til fysiske konsultasjoner.

– Tjenesten erstatter ikke den lokale veterinærens kunnskap og relasjon til den enkelte bonde. Vi håper at våre kunder opplever appen som en ekstra trygghet, og at den samtidig kan bidra til å lette på noe av presset på veterinærene som jobber i felt, sier Jæger.

Les mer om online veterinær for landbruket.

Torfinn Jæger i Gjensidige
Torfinn Jæger i Gjensidige

Ekstra trygghet for melkebonden

Jan Erik Glåmen
Jan Erik Glåmen

Melkebonde Jan Erik Glåmen i Trøndelag har 300 dyr i fjøset. Etter å ha prøvd FirstVet-appen, er han positiv til videotjenesten.

– Hvis et dyr i besetningen skulle få mastitt, feber eller diaré på kveld- eller nattestid, er det til stor hjelp å kunne få kontakt med veterinær raskt. Da kan vi få avklart om situasjonen er akutt eller om det kan vente til neste dag. Det gir en ekstra trygghet, ikke minst når det er litt usikre tider på grunn av koronakrisen, sier Glåmen.

Torfinn Jæger peker på at koronasituasjonen kan føre til nye utfordringer, som isolasjon på grunn av sykdomskarantene. Mange steder er det også store avstander.

– Da vil videokonsultasjoner og alle andre tiltak som styrker dyrehelsen være verdifulle, sier han.

Jan Erik Glåmen
Jan Erik Glåmen

Vil være samtalepartner og rådgiver

Veterinærer flest har travle dager, vet Lonneke Zeijlemaker. Som regel har de kontakt med gårdbrukere i akutte situasjoner. Ofte er det ikke rom for å være samtalepartner og rådgiver i saker som angår selve driften.

– Mange gårdbrukere får sjelden besøk av veterinæren. I tillegg har bønder travle dager, og de jobber kanskje mer eller mindre alene. Da kan det være praktisk å kunne snakke med veterinæren på video. Der vil vi kunne gi råd og veiledning som bidrar til en bedre og mer effektiv drift – og en bedre hverdag på gården, sier Zeijlemaker.

Sist oppdatert: