Contact IR

Mitra Hagen Negård
Head of IR
Phone: +47 957 93 631
Email: mitra-hagen.negard@gjensidige.no

Kjetil Gill Østvold
Investor Relations Officer
Phone: +47 468 63 004
Email Kjetil-Gill.Ostvold@gjensidige.no


IR email: ir@gjensidige.no