Brannkassefondet

Vi støtter lokalsamfunnet

Vi i Hadeland Gjensidige Brannkasse skal være en aktiv bidragsyter til lokalsamfunnet.

Med Brannkassefondet ønsker vi å støtte lag, organisasjoner og aktiviteter som er med på å gjøre Hadeland til et trygt og godt sted å bo, og å støtte tiltak som er med på å sikre gode oppvekstsvilkår for barn og unge.


Når kan jeg søke?
Søknadsperioden er fra 1. januar til 31. mars. Søknadsbehandlingen foregår i april/mai og tildelingen foregår i juni.


Hvem kan søke?
Alle lag, organisasjoner og ildsjeler på Hadeland kan søke om støtte til prosjektet sitt. Prosjektet må ha startet maks et år før tildeling.


Hvordan søker jeg?
Alle søknader sendes til oss via vårt elektroniske søknadsskjema på denne siden. Søknadsskjemaet vil bli tilgjengelig fra januar hvert år.

Budsjett, finansieringsplan, tidsplan og annen relevant informasjon ettersendes på e-post til brannkassefondet.hadeland@gjensidige.no innen søknadsfristen.


Hva kan jeg søke støtte til?
Du kan søke støtte til alle typer prosjekter som har til hensikt å utvikle Hadeland til et enda bedre sted å bo, og til tiltak som er med på å sikre gode oppvekstvilkår for barn og unge.

I 2017 og 2018 har vi en egen kampanje hvor vi deler ut hjertestartere med førstehjelpskurs. Hver dag rammes nordmenn av hjertestans, og tidlig hjerte- og lungeredning kan være avgjørende for at liv ikke skal gå tapt. Derfor ønsker vi å hjelpe til med å øke tettheten av hjertestartere i Hadeland. Søknader fra lag, organisasjoner og andre ildsjeler som holder arrangementer, eller har lokaler hvor mange oppholder seg, vil bli prioritert.


Hva er søkerkriteriene?

 • Prosjektene som får tildelt støtte skal være i tråd med verdiene våre, og ha fokus på trygghet og skadeforebyggende tiltak, i tillegg til lokal tilknytning.
 • Alle tilskudd skal profilere Hadeland Gjensidige Brannkasse på en god og solid måte.
 • Søknaden må være rettet mot konkrete prosjekter, ikke til løpende drift i laget eller foreningen.
 • Vi deler i utgangspunktet ikke ut midler til lønnet arbeid eller kommersiell drift.
 • Politiske organisasjoner kan ikke søke støtte
 • Søknader som defineres som rene skadeforebyggende tiltak på boliger/private eiendommer behandles ikke. Dette er en del av selskapets øvrige skadeforebyggende virksomhet. Kontakt din rådgiver i Hadeland Gjensidige Brannkasse.
 • Midler utbetales etter fremlagt dokumentasjon, innen ett år etter tildeling. Hvis ikke blir midlene tilbakeført til fondet.

Hva skjer etter at jeg har søkt?

 • Du mottar bekreftelse på e-post med saksnummer som brukes i videre korrespondanse
 • Tildelingskomiteen vil vurdere alle søknader etter 31. mars, og lager en innstilling til styret vårt
 • Alle som søker om støtte får svar på e-post innen utgangen av juni
 • Før utbetalingen må de som får innvilget søknaden sende inn regnskap og kontonummer, i tillegg til dokumentasjon for realisering av prosjektet
 • Utbetaling må skje innen ett år etter tildeling, hvis ikke blir midlene tilbakeført til fondet

Lurer du på noe?
Ta kontakt med Anne Berit Stastad Svartaas på 46805184, eller på e-post til abss@gjensidige.no

Søknadsfristen for å søke midler gjennom Brannkassefondet i år har dessverre gått ut

Du er hjertelig velkommen til å søke Brannkassefondet!

Vi oppfordrer alle lag, organisasjoner og ildsjeler på Hadeland om å søke støtte til sine prosjekter. Alle som har søkt om støtte i år får svar på e-post innen utgangen av mai 2018.

Alle gavemottakere i 2018 vil bli kontaktet i forbindelse med gaveoverrekking som vil foregå i juni.

Lurer du på noe?
Ta kontakt med Anne Berit Stastad Svartaas på 46805184/98810990, eller på e-post til abss@gjensidige.no

Tildelingskomiteen

Tildelingskomiteen består av 5 medlemmer:

 • En leder og en nestleder som velges fra generalforsamlingen i Hadeland Gjensidige Brannkasse
 • To medlemmer som velges fra styret
 • Daglig leder av Hadeland Gjensidige Brannkasse er medlem og sekretær i komiteen