Varigfondet Hadeland

brannkassefondet-campaign-hadeland

Vi støtter lokalsamfunnet

Vi i Gjensidige Hadeland skal være en aktiv bidragsyter til lokalsamfunnet.

Med Varigfondet Hadeland ønsker vi å støtte lag, organisasjoner og aktiviteter som er med på å gjøre Hadeland til et trygt og godt sted å bo, og å støtte tiltak som er med på å sikre gode oppvekstsvilkår for barn og unge.

Når kan jeg søke?
Søknadsperioden er fra 1. november 2018 til 15. januar 2019. 

Hvem kan søke?
Alle lag, organisasjoner og ildsjeler på Hadeland kan søke om støtte til prosjektet sitt. Prosjektet må ha startet maks et år før tildeling.

Hvordan søker jeg?
Alle søknader sendes til oss via vårt elektroniske søknadsskjema på denne siden. 

Budsjett, finansieringsplan, tidsplan og annen relevant informasjon ettersendes på e-post til varigfondet.hadeland@gjensidige.no innen søknadsfristen.

Hva kan jeg søke støtte til?
Du kan søke støtte til alle typer prosjekter som har til hensikt å utvikle Hadeland til et enda bedre sted å bo, og til tiltak som er med på å sikre gode oppvekstvilkår for barn og unge.

I 2017 og 2018 har vi en egen kampanje hvor vi deler ut hjertestartere med førstehjelpskurs. Hver dag rammes nordmenn av hjertestans, og tidlig hjerte- og lungeredning kan være avgjørende for at liv ikke skal gå tapt. Derfor ønsker vi å hjelpe til med å øke tettheten av hjertestartere i Hadeland. Søknader fra lag, organisasjoner og andre ildsjeler som holder arrangementer, eller har lokaler hvor mange oppholder seg, vil bli prioritert.

Hva er søkerkriteriene?

 • Prosjektene som får tildelt støtte skal være i tråd med verdiene våre, og ha fokus på trygghet og skadeforebyggende tiltak, i tillegg til lokal tilknytning.
 • Alle tilskudd skal profilere Gjensidige Hadeland på en god og solid måte.
 • Søknaden må være rettet mot konkrete prosjekter, ikke til løpende drift i laget eller foreningen.
 • Vi deler i utgangspunktet ikke ut midler til lønnet arbeid eller kommersiell drift.
 • Politiske organisasjoner kan ikke søke støtte.
 • Søknader som defineres som rene skadeforebyggende tiltak på boliger/private eiendommer behandles ikke. Dette er en del av selskapets øvrige skadeforebyggende virksomhet. Kontakt din rådgiver i Gjensidige Hadeland.
 • Midler utbetales etter fremlagt dokumentasjon, innen ett år etter tildeling. Hvis ikke blir midlene tilbakeført til fondet.

Hva skjer etter at jeg har søkt?

 • Du mottar bekreftelse på e-post med saksnummer som brukes i videre korrespondanse
 • Tildelingskomiteen vil vurdere alle søknader etter 15. januar 2019, og lager en innstilling til styret vårt
 • Alle som søker om støtte får svar på e-post innen utgangen av mars
 • Før utbetalingen må de som får innvilget søknaden sende inn regnskap og kontonummer, i tillegg til dokumentasjon for realisering av prosjektet
 • Utbetaling må skje innen ett år etter tildeling, hvis ikke blir midlene tilbakeført til fondet

Lurer du på noe?
Ta kontakt med Anne Berit Stastad Svartaas på 46805184, eller på e-post til abss@gjensidige.no

Søk midler gjennom Varigfondet Hadeland

* Påkrevde felter

Vi søker støtte til frivillig arbeid innen
For eksempel støtte til korpsinstrumenter, fotballdrakter etc.
Vi søker om å få hjertestarter
Skriv inn beløpet i hele kroner. Skriv summen uten mellomrom eller tegn. F.eks. 23000. Du behøver ikke å fylle inn dette feltet dersom dere søker om hjertestarter.
Vi har søkt om støtte fra andre til dette formålet
Budsjett, finansieringsplan, tidsplan og annen relevant informasjon ettersendes på e-post til varigfondet.hadeland@gjensidige.no innen søknadsfristen.

Kontaktinformasjon

Laget/organisasjon er medlem i Frivillighetsregisteret

Tildelingskomiteen

Tildelingskomiteen består av 5 medlemmer:

 • En leder og en nestleder som velges fra generalforsamlingen i Gjensidige Hadeland
 • To medlemmer som velges fra styret
 • Daglig leder av Gjensidige Hadeland er medlem og sekretær i komiteen