Aske1

Trygg håndtering av aske

Kaldt vær og høyere strømpriser. Aldri før har så mange nordmenn bruk vedfyring som kilde til oppvarming. Brannvesenet har flere oppdrag knyttet til feil oppbevaring av aske. Hvor bevisst er du?

Feil oppbevaring av aske

- Feil oppbevaring av aske utløser mange utrykninger hvert eneste år, sier Kjell Arne Liahagen. Liahagen er fagleder i feieavdelingen til Hallingdal Brann og Redningstjeneste. - For en liten tid siden rykket vi ut til en melding fra et alarmselskap. En plastbøtte med aske var gjenglemt på kjøkkengulvet og hadde svidd seg ned i gulvbelegget, forteller Liahagen. Takket være tidlig varsling klarte brannmannskapet og avverge at dette ble en totalskade.

Liahagen forteller også om en utrykning hvor et inngangsparti stod i full fyr. Her var heller ikke asken oppbevart i egnet beholder, i tillegg stod den plassert oppå trevirke. - Takket være en tilfeldig forbipasserende, som reagerte på et merkelig lys på den ene siden av huset, klarte vi å avgrense skadene. - Ofte er det sånne tilfeldigheter som er med på å bestemme utfallet av en brann, sier han. 

Bruk askebøtte og hold støvsugeren unna

Liahagen2.jpeg
Fagleder feieavdeling i Hallingdal Brann og Redningstjeneste: Kjell Arne Liahagen. 

Glør i aske kan holde temperaturer opp til 600 grader, forteller Liahagen. I tillegg kan aske ulme i 24 timer. Han anbefaler at man derfor venter minst 12 timer etter fyring før asken fjernes, men gjerne lenger. Det er også viktig å være forsiktig når du tar asken ut av ovnen. - Pass på at ikke glør faller på gulvet, sier han.

Asken skal alltid tømmes i en beholder, av ikke brennbart materiale, med lokk. - Det finnes egne askebøtter, og det mener jeg er en god investering, sier han. Asken skal så settes ut, i god avstand fra hus og på et ikke brennbart underlag. Han forteller at her skal asken stå til det det ikke er antydning til ulming, minst i 24 timer, men gjerne lenger. 

For noen kan det være fristende å bruke støvsugeren til å fjerne aske. - Hold støvsugeren din langt unna ildstedet, sier Liahagen. Aske kan skade motoren og eventuelle glør kan utgjøre en stor brannrisiko. - Det finnes riktignok egne askesugere, og dette kan være et godt alternativ, sier han. 

Forårsaker mange branner hvert eneste år

Feil håndtering av aske forårsaker mange branner i avfallsbeholdere, containere og på avfallsstasjoner hvert eneste år. - Asken skal kastes i restavfall, men man må vente til man er helt sikker på at det ikke er glør igjen. Dette er særlig et problem i hytteområder. - Mange har lyst å tømme aske og kaste den før de drar fra hytta søndag formiddag. Han anbefaler heller å vente med å tømme asken til neste gang du skal på hytta, eller oppbevare asken på en sikker måte utendørs til du kommer tilbake. 

Et siste tips er å helle vann på asken. - Rett og slett en effektiv, ekstra sikkerhet, avslutter Liahagen.