Hopp til innhold

Søk om gratis livbøye

Vet du om et sted i nærområdet som trenger livbøye - kanskje mangler din favorittbadeplass en? Vi ønsker å bidra til å gjøre lokalsamfunnet tryggere. Søk om gratis livbøye i dag!

Søknadskriterier

Tryggere lokalsamfunn

Søknadskriterier

 

Livbøyen må være tiltenkt et offentlig sted i Hallingdal, Nore og Uvdal eller Rollag.

Både privatpersoner, foreninger, offentlig etater og kommuner kan søke.

Grunneier må godkjenne at livbøyen settes opp. 

Hvordan søke

 

Send en søknad til hallingdal@gjensidige.no

Søknaden må inneholde informasjon om hvor livbøyen skal settes opp, og hvem som er ansvarlig for at det blir gjort. 

Det må også oppnevnes en person som er ansvarlig til å føre tilsyn med bøyen.