Livbøye2

Søk om gratis livbøye

Vet du om et sted i nærområdet som trenger livbøye - kanskje mangler din favorittbadeplass en? Vi ønsker å bidra til å gjøre lokalsamfunnet tryggere. Søk om gratis livbøye i dag!

Søknadskriterier

* Livbøyen må være tiltenkt et offentlig sted i Hallingdal, Nore og Uvdal eller Rollag.

* Både privatpersoner, foreninger, offentlig etater og kommuner kan søke.

* Grunneier må godkjenne at livbøyen settes opp. 

* Det må utnevnes en person/avdeling som er ansvarlig for at livbøyen settes opp og som også har ansvar for å føre tilsyn med livbøyen.

* Søknad sendes til hallingdal@gjensidige.no

Livbøye3

 

Gjensidige Hallingdal ønsker en god, trygg sommer !