Gjensidige-Hallingdal-Næringshage-08-22-2 (003)

Gjensidige Hallingdal heier på næringslivet!

Hallingdal Næringshage hjelper lokale bedrifter å vokse. Med økonomisk støtte fra Gjensidige Hallingdal skapes nye og større muligheter som kommer bedriftene og innbyggerne her i dalen til gode.

Sparringspartner og nettverksbygger

Hallingdal Næringshage er et non-profitt konsulentselskap som tilbyr bedrifter rådgivning og prosjektledelse, med mål om å bidra til bærekraftig og økonomisk vekst og utvikling. Hvert år arrangerer de rundt 30 ulike møteplasser for aktører i næringslivet, alt fra fysiske arrangementer som Hallingdalskonferansen til digitale webinarer. Hensikten er at aktørene skal eksponeres for ny kunnskap og et større nettverk, som kan åpne for samarbeid på tvers av kommunegrenser og bransjer.

– Kort sagt er vi en koblingsboks for kompetanse og finansiering for næringslivsaktørene i Hallingdal, sier daglig leder Stian Bogar. 

Gjensidige-Hallingdal-Næringshage-08-22-3 (002).jpg
Daglig leder, Hallingdal Næringshage, Stian Bogar. 

 

Gjensidige + Næringshagen = sant

De siste tre årene har Gjensidige Hallingdal støttet Næringshagen med kr 1.100.000. Avtalen har ingen økonomiske føringer, og pengene kan brukes der Næringshagen ser de gir best effekt.

– Det som er så bra med samarbeidet er at det bygger på tillit. Det er nesten litt unikt. Vi slipper å rapportere hver krone, og kan bruke tid og penger på strategien vi har i stedet. Den gjensidige tilliten setter jeg som leder enormt stor pris på, forteller Bogar.

Også daglig leder i Gjensidige Hallingdal, Hallgeir Mythe, er fornøyd med den tillitsbaserte ordningen, og mener Næringshagen selv har best forutsetninger for å kanalisere midlene til de beste prosjektene.

– Vi er en lokal aktør som lever av og med lokalsamfunnet vårt. Vi ønsker derfor å bidra til vekst og utvikling lokalt, blant annet gjennom støtte til Næringshagen. De har tatt en posisjon som tilrettelegger for å bevare eksisterende og å utvikle nye arbeidsplasser, sier Mythe.

Hallgeir.jpg
Daglig leder, Gjensidige Hallingdal, Hallgeir Mythe.

 

Veien videre for din bedrift

Næringshagen vil at «Hallingdal AS» skal gå godt. Vi satser på innovasjon, bærekraft, det grønne skiftet, rekruttering, internasjonalisering og eksport. Vi setter oss inn i Statens overordnede mål for næringslivet i Norge, og selv om vi er et privat, lokalt selskap, vil vi være med å bidra til å nå nasjonale målsetninger, forteller Bogar.

Alle bedrifter kan få hjelp fra Næringshagen, det spiller ingen rolle om du har en liten, mellomstor eller stor bedrift. Men de prioriterer de bedriftene som ønsker utvikling og vekst.

– Ta gjerne kontakt med oss og utfordre oss ved å forklare behovet for bedriften din. Jeg er ganske sikker på at vi kan bidra ved å benytte ressurser vi har i nettverket vårt og dermed åpne noen dører. De som ber om hjelp kommer lenger, oppfordrer Bogar.