Termografering

Reduserte Tanken på brann

Mange tanker tenkes i meieriTanken på Ål, men brannfare er ikke en av dem. Takket være el-kontroll med termografering kan tankene spinne fritt i trygge lokaler.

Det gamle meieribygget i Kuluvegen er fra 1952 og er bygget om i flere runder. Opprinnelig inneholdt bygget produksjonslokaler for meieriprodukter, underveis har det vært transportsentral og leiligheter i lokalene, nå er bygget omgjort til et moderne kontorfellesskap med møtelokaler. De fem gutta i Tanken kjøpte selskapet Kulu AS og meieribygget i 2017 og gikk umiddelbart i gang med renovering og oppgradering.

God investering

Tre-av-fem-eiere-av-Tanken
Tre av fem eiere: Erlend Medgard,Knut Myking og Magnus Tveito.

– Å få oversikt og kontroll på det elektriske var noe av det som stod øverst på prioriteringslisten over oppgaver da vi gikk i gang her, forteller Erlend Medgard og Knut Myking. Så det passet bra at Kari Grete Kleivstøl fra Gjensidige Hallingdal ringte og tilbød oss el-kontroll inkludert termografering med 50 % tilskudd. At en slik kontroll i tillegg ville gi redusert forsikringspremie var jo ingen bakdel.

–Vi hadde ikke selv tenkt på denne type el-kontroll, men ble raskt enige om at dette var en god investering, ikke minst med tanke på trygghet for alle som jobber eller leier her, forteller Erlend. Vi betalte 12 000 kroner for kontrollen, noe som ikke er avskrekkende med tanke på at hele bygget er på 2 500 kvadratmeter. Og når man får dekket halvparten av Gjensidige, er det jo ikke noe å lure på, sier han. 

Omfattende elektrisk anlegg

Det store bygget er i 3 deler og fordi det har vært produksjonslokaler med behov for mye strøm, er det elektriske anlegget ganske omfattende. I tillegg til inntaksboks er det åtte sikringsskap og selvsagt en mengde fordelingsbokser  og stikk.

– Mesteparten av det elektriske anlegget er fra midten av 1990-tallet, så det er jo ikke sånn kjempe gammelt, mener Knut. Da vi overtok var det en del ubrukte ledninger fra den gamle produksjonen som var kuttet og tapet. Det gikk nok ikke strøm i stumpene, men det var jo ikke godt å vite sikkert, så en skikkelig sjekk var bra, sier han ettertenksomt.

Termografering- for sikkerhetens skyld

Termobilde-av-automatsikringer
Termobilde av automatsikringer. Årsak til varmgang her er overbelastning eller dårlig moment på tilkoblingene.

El-kontroll med termografering innebærer at el-anlegget belastes såpass mye at det kan avdekkes eventuelle avvik i form av varmegang. For høy temperatur i sikringene indikerer feil i el-anlegget, noe som på sikt fører til nedsmelting og i verste fall til brann. Gjensidige Hallingdal samarbeider med flere sertifiserte el-kontrollører i Hallingdal og Valdres. Kontrollørene gjennomfører uavhengige el-kontroller med termografering hos kundene. 

El-kontrollen i Tanken ble utført av Valdres El-kontroll. Jan Hansson i Valdres El-kontroll forteller at kontrollen viste feil og mangler som måtte utbedres, men heldigvis ikke store, graverende ting. Det var Elektroservice Hallingdal Installasjon AS på Ål som sto for utbedringene.

– Gjensidige Hallingdal har også fulgt oss opp gjennom hele prosessen, forteller Erlend, og Kari Grete sørget for å redusere forsikringspremien så fort utbedringene var gjort og registrert. Vi er veldig godt fornøyd med Gjensidige Hallingdal, både når det gjelder kunderelasjon og pris. 

– Også er det veldig greit at de har avdelingskontor her på Ål, legger Knut til. Tanken på at vi leier ut trygge lokaler er veldig god, nikker de samstemt.

60 % av alle branner i Norge er el-relatert

Sikringsskap

En prat med kontrollørene Jan Hansson og Eirik Dalby Andersen fra Valdres Elkontroll AS ga nyttig informasjon, gode tips og et par øyeåpnere.

" 60 % av alle branner i Norge er faktisk el-relatert! Stort sett er nordmenn flinke. Men noen er uforbederlige og vil kanskje aldri ta brannfare på alvor. Har det ikke brent før, så brenner det ikke nå."

– Folk flest tenker at sikringen går hvis det er noe galt sier Hansson. Og ved overbelastning skal sikringen i utgangspunktet gå. Utfordringen er at billigprodukter er laget helt på margin, nettopp for å være billige, og tåler egentlig ikke den belastningen den faktisk bruker. – Mange tror at mobilladere og andre elektroniske dupeditter er de skumleste brannfellene,  realiteten er at kaffetraktere, vannkokere, brødristere etc. av lav kvalitet statistisk er langt farligere, forteller Hansson. 

Flere bygg har brent ned grunnet for eksempel varmegang i støpsler til varmtvannsberedere eller frysere som er plassert der man ikke er så ofte.  Varmegang i gamle inntaksbokser med skrusikringer som gjerne er godt gjemt så man ikke får fulgt med og ikke minst overoppheting av platetopper. 

Tips fra el-kontrolløren

  1. Ta med elektriker eller elkontrollørpå visning når du skal kjøpe nytt bygg    
  2. Gjør deg kjent med hvor inntaksboksener plassert
  3. Legg litt penger i solid utstyr,ikke velg det billigste    
  4. Monter komfyrvakt og tidsur på kaffetrakteren
  5. Reduser bruken av skjøteledninger, invester i elektriker som legger opp ekstra kontakter  
  6.  Velg et forsikringsselskap som premierer el-kontroll

Vi har en rekke tilskuddsordninger for både privat, næring og landbrukskunder. Se fullstendig oversikt over våre tilskuddsordninger. I tillegg gir vi 50 % rabatt på en rekke sikkerhetsprodukter til våre kunder. Se informasjon og priser på sikkerhetsprodukter.