Røykvarsleren - din sikreste venn

Det er ikke for ingenting at den lille, hvite innretningen har fått sin helt egne dag i året. En fungerende røykvarsler kan bety forskjellen mellom liv og død hvis uhellet er ute.

Brenner for brannsikkerhet

Brannkonstabel og feier Ronja Cybele Holm Jensen har et stort engasjementet for brannsikkerhet. Hun jobber i Hallingdal brann- og redningsteneste, og det meste av tiden utfører hun branntilsyn i privatboliger i Hallingdal. Etter 12 år i faget har hun sett og erfart mye, av ulikt slag. – Både bevisstheten og brannsikkerheten er blitt bedre de senere årene, men vi besøker fortsatt boliger der ikke alt er som det bør, sier Ronja. Ved tilsyn sjekkes ildsteder og pipe, slukkeutstyr, røykvarslere og rømningsveier. Vi kommer med anbefalinger om mulige utbedringer og nødvendige endringer, og vi fører rapport fra tilsynet, forklarer hun.

Ronja 2
Ronja Cybele Holm Jensen. Hallingdal Brann og Redningstjeneste.

Røykvarslerdagen

En bevisst holdning til brannsikkerhet har også Gjensidige Hallingdal, som bruker
røykvarslerdagen 1. desember til å fokusere litt ekstra på hvor viktig det er å være føre var.
– Sikkerhet er ofte tema når vi snakker med med våre kunder, forteller rådgiver og markedsansvarlig i Gjensidige Hallingdal, Tove Hoftun. Vi er selvsagt opptatt av å sikre bolig og verdier, men det viktigste er å sikre er det som er uerstattelig, nemlig liv, sier hun.
– Vi deler ut gratis røykvarslerbatterier til våre kunder hele året, og vi gir halv pris på viktig sikkerhestutstyr, som røykvarslere og slukkeutstyr. Røykvarslere er rimelige å anskaffe, enkle å installere og kanskje den viktigste sikkerheten man har, påpeker Hoftun.

Hoftun
Tove Hoftun, rådgiver og markedsansvarlig i Gjensidige Hallingdal.

Den viktige varsleren

Kullosen i brannrøyk har verken lukt eller smak, derfor våkner man ikke av den. Røyken er imidlertid uhyre giftig, og ett magedrag er nok til å omkomme. Røykvarslerens viktigste – og eneste –jobb er å varsle og sikre at man ikke dør av kullosforgiftning eller brenner inne.
– I dag kan man velge flere former for varsling, forteller Ronja Jensen. Varsling direkte fra røykvarsleren er fortsatt det vanligste, men varsling til en sentral i huset, til en app på mobilen eller til en alarmsentral hos et sikkerhetsselskap brukes mer og mer.
– Uansett varslingssystem så er plasseringen av selve røykvarsleren viktig, sier Ronja. Den skal plasseres i taket og litt ut fra hjørner og takdragere. Røyk legger seg nemlig oppunder taket først. Man skal ha minimum èn røykvarsler i hver etasje, men ofte fler fordi ulike soner skal dekkes, påpeker hun. Slike soner er stue/kjøkken, tekniske rom med f.eks. sikringsskap, vaskerom og gang utenfor soverom. Husk at røykvarsleren skal høres selv om alle sover!
– Seriekoblede røykvarslere, der alle varsler hvis èn utløses, er ganske vanlig i dag, forteller Ronja. Slike røykvarslere er gjerne tilkoblet strøm og har back-up-batterier ved strømstans. Men fortsatt benytter mange standard røykvarslere med batteri, og da er det jo avgjørende at batteriet fungerer, påpeker Ronja. Jevnlig sjekk må foretas, helst annenhver måned. Og røykvarsleren på hytta bør sjekkes hver gang du er der, legger hun til.

– Noen steder finner vi røykvarslere som er 20-25 år gamle, forteller Ronja, og påpeker at røykvarslere bør byttes hvert tiende år. Nyere røykvarslere har utløpsdato som kan sjekkes når du bytter batteri, – finnes ingen utløpsdato er varsleren for gammel. Alle røykvarslere som er i salg i Norge skal være CE-merket og ha påført et sertifikatnummer samt kontaktinformasjon til importøren, forklarer Ronja.

Vennskap på alvor og trygg jul

At røykvarslerdagen er lagt til 1. desember er neppe tilfeldig. I desember tas julestjerner, lyslenker og evende lys fram, og julehøytiden er rett rundt hjørnet. Brannsikkerheten må ha ekstra fokus, og en sjekk av røykvarslerne hører naturlig med. Gjensidige Hallingdal ber alle om å ta røykvarsleren på alvor og gi den nytt batteri på røykvarslerdagen 1. desember. Da sikres det viktige vennskapet også for kommende år, og du og dine kan være tryggere når julen ringes inn.

Jul
Husk å bytt batteri i røykvarsleren din 1. desember.