Tilskuddsordninger

Vår mål er å gjøre Hallingdal tryggere!

Vi skal være en samarbeidspartner for kundene våre innen skadeforebygging. Vi er sikre på at gjennom å drive målrettet og aktivt med forebygging vil våre kunder ha mindre skader. Dette kommer både kundene og oss til gode. Det passer godt til vårt samfunnsoppdrag som  er å sikre liv, helse og verdier.  

Default

Privat

El-kontroll hus/hytte 1 500 kr Gjelder per kontroll
Brann og innbruddsalarm 50 % tilskudd Begrenset til 1 000 kr for brann eller innbruddsalarm, og 2 000 kr kombinert alarm

Næringsliv og landbruk

El-kontroll næringsliv (ELN) med termografering 50 % Begrenset til 10 000 kr
El-kontroll landbruk 50 % Begrenset til 5 000 kr
Godkjent brann, innbruddsalarmer og tåkemaskin 25 % Begrenset til 10 000 kr per anlegg
Godkjent slokkeanlegg for frityrsteking inntil, 50 % Begrenset til 10 000 kr per anlegg

Generelle tilskudd

Overspenningsvern i sikringsskap/inntak: 50 %  
Vannstopperventil 1 500 kr  
Diverse sikkerhetsutstyr 50 % Slukkeapparat, brannteppe, askespann, røykvarslere, komfyrvakt og brannstige. Det er mulig å søke tilskudd for andre typer godkjent sikkerhetsutstyr.

Faktura og dokumentasjon må fremvises for ubetlaing av tilskudd. Tilskudd utbetales først etter utbedring av påviste mangler. Tilskudd betales kun til kontroller og utstyr som er FG-godkjent. Det betales tilskudd ved både etablering og fornyelse av el-kontroll.

Se her for oversikt over hvilke sikkkerhetsprodukter du får kjøpt på våre kontorer.