PAL_0999

Øvelse gjør lokalsamfunnet tryggere

Gjensidige Hallingdal investerer deler av overskuddet sitt i ulike lokale, viktige og forebyggende sikkerhetstiltak. Gjennom den årlige støtten til Vekterbygget på Torpomoen bidrar de til å gjøre hverdagen tryggere for innbyggerne i Hallingdal.

– Det man har fått til med Vekterbygget på Torpomoen er både spennende og enormt viktig, mener daglig leder Hallgeir Mythe i Gjensidige Hallingdal. Han forteller at de er stolte av å bidra til den flotte øvingsmuligheten Vekterbygget er for retningsetatene.

– Brannvesen, politi og ambulansepersonell skal jo kunne ta vare på oss, trygge hverdagen og redde liv. Da må rutiner og utfordrende situasjoner stadig trenes på, påminner han. 

Unik og fleksibel øvingarena

IMG_1599.JPG
Kursansvarlig Torpomoen, Bjørn Erik Bergman

Bjørn Erik Bergman er kurskoordinator i Torpomoen Drift AS og tilrettelegger kursene som tilbys på Torpomoen. Han er også innsatsleder i brannvesenet og kursinstruktør innen brann og redning. Bergman forteller at forvandlingen av Vekterbygget på Torpomoen, til dagens standard,  startet i 2018. – Vi begynte arbeidet med dugnadstimer, men i 2019 kom Gjensidige Hallingdal på banen med et solid økonomisk bidrag. Det gjorde at vi kunne utforme Vekterbygget til den unike og fleksible øvingsarenaen det er i dag.

Bergman forklarer at huset har justerbare vegger som gjør at innredning og rominndeling kan endres. Dermed blir det stadig nye utfordringer å øve på, og bygget blir ikke “brukt opp”. – Også har vi “Klaus-tunnelen” med diverse utfordrende hindre. Her får brannmannskap trent psyken ved å åle seg gjennom rør på 60 cm i diameter og trange ganger som går i ulike retninger – i stummende mørke. Tunellen er 40–50 meter lang og muligens landets lengste.

Ulike nyttige installasjoner

Vekterbygget3.jpg
Teknologien gir mulighet til å overvåke øvelsen. Foto: Anders Medhus

I Vekterbygget finner man også “brytedøren” og “arrestasjonsrommet”. Førstnevnte er eninstallasjon der politiet øver på å bryte opp dører. Den kan benyttes gjentatte ganger fordi den har utskiftbare splinter, og kan settes i stand mellom hver gang. I arrestasjonsrommet, der gulvet er dekket med en tykk treningsmatte, øves det på ulike arrestasjonsteknikker som å “legge i bakken”, sette på håndjern etc.

Bergman forteller at det er kameraer både inne i bygget og utendørs slik at man kan overvåke alt som skjer under en øvelse, og at opptakene gjerne benyttes til nyttig evaluering i etterkant. – I tillegg simuleres det lyd, som f.eks. skrikelyder og knusing av glass, for å gjøre øvelsen ennå mer realistisk, forklarer han.

Brukes av mange

Øvelse2.jpg
Øvelse gir trygghet

Brannvesenet øver ofte på rednings- og røykdykkerinnsats i Vekterbygget. Politiet bruker huset flittig til å øve på hussøk ifb. vold og skarpe hendelser. Under PLIVO-øving (Pågående Livstruende Vold) er også ambulansepersonell tilstede, sammen med brannvesen og politi. Det er ikke mange tilsvarende øvingsbygg i Norge, og Bergman er stolt over å ha fått være med på å få et slikt viktig og anvendelig bygg på plass i Hallingdal.

– Foruten å være øvingsarena for redningsetatene brukes huset til kurs for f.eks. brannvesen fra andre deler av landet, industrivernpliktige virksomheter som er pålagt å kunne håndtere krisesituasjoner eller personell fra skole, helse og overnatting.

Bidrag som trygger hverdagen

I likhet med Mythe fra Gjensidige Hallingdal er Bergman opptatt av sikkerhet og en trygg hverdag for alle, og han påpeker at bidragene fra Gjensidige Hallingdal er helt avgjørende for utviklingen og driften av Vekterbygget. Og for alle i Hallingdal er det utvilsomt en stor fordel at redningsetatene kan øve jevnlig på realistiske situasjoner som trygger hverdagen for hver og en av oss.