Kunngjøring

Publisert: 25.09.2021  |  Sist oppdatert: 25.09.2021

Styrene i Varig Halsa og Tingvoll Forsikring, Varig Forsikring Hemne og Varig Forsikring Surnadal har vedtatt å anbefale overfor årsmøtene i de respektive enheter at selskapene blir slått sammen.

Sammenslåingen vil ikke berøre medlemmenes rettigheter og sikkerhet. Kontorene opprettholdes på alle steder som i dag. Løpende forsikringer videreføres i det sammenslåtte selskapet.

Medlemmer som ønsker innsyn i sammenslåings-prosessen med tilhørende saksdokumenter vil få det ved å kontakte daglig leder Jakob Nørbech på e-post: jakob.norbech@gjensidige.no eller på telefon 970 27 630.

Ekstraordinært årsmøte

Varig Halsa og Tingvoll Forsikring

Torsdag 17. september  kl. 18.00

Til behandling foreligger:

  1. Åpning/konstituering
  2. Sammenslåing av Varig Halsa og Tingvoll Forsikring med Varig Forsikring Hemne og Varig Forsikring Surnadal

Saksdokumenter vil på forespørsel bli sendt ut til medlemmene. På grunn av situasjonen rundt covid-19, og for å forebygge smitte, blir møtet avholdt elektronisk. Medlemmer som ønsker å delta må melde seg på til e-post: jakob.norbech@gjensidige.no innen onsdag 16. september 2020.