Kunngjøring

Publisert: 08.08.2020  |  Sist oppdatert: 08.08.2020

Styrene i Varig Halsa og Tingvoll Forsikring, Varig Forsikring Hemne og Varig Forsikring Surnadal har vedtatt å anbefale overfor årsmøtene i de respektive enheter at selskapene blir slått sammen med virkning fra 1. januar 2020.

Sammenslåingen vil ikke berøre medlemmenes rettigheter og sikkerhet. Kontorene opprettholdes på alle steder som i dag. Løpende forsikringer videreføres i det sammenslåtte selskapet.

Medlemmer som ønsker innsyn i sammenslåings-prosessen med tilhørende dokumenter vil få det ved å kontakte daglig leder Jakob Nørbech på e-post: jakob.norbech@gjensidige.no eller på telefon 970 27 630.

Generalforsamling

Varig Halsa og Tingvoll Forsikring

Onsdag 27. mai kl. 18.00

Til behandling foreligger:

  1. Åpning/konstituering
  2. Årsregnskap 2019 og disponering av resultat.
  3. Styrets årsberetning for 2019
  4. Fastsettelse av godtgjørelser
  5. Valg
  6. Sammenslåing av Varig Halsa og Tingvoll Forsikring med Varig Forsikring Hemne og Varig Forsikring Surnadal

Saksdokumenter vil på forespørsel bli sendt ut til medlemmene. På grunn av situasjonen rundt covid-19, blir møtet avholdt elektronisk. Medlemmer som ønsker å delta må melde seg på til e-post: jakob.norbech@gjensidige.no innen mandag 25. mai 2020.