Kunngjøring

Publisert: 25.09.2021  |  Sist oppdatert: 25.09.2021

Ekstraordinært Årsmøte i Varig Forsikring Hemne. 

Fredag 18.september kl 11.00 – digitalt møte.

Til behandling foreligger:

1. Åpning ved Styreleder.

Konstituering:            

  • Valg av møteleder og referent
  • Fortegnelse over møtende medlemmer
  • Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen.

2. Godkjennelse av Avtale om sammenslåing med tilleggsavtale og vedtekter.

Vedlegg:

Sakliste for ekstraordinært Årsmøte i Varig Forsikring Hemne - 18.09.20