Hopp til innhold

Lær deg å «kjøre som en kjerring»

Alle har forskjellig kjørestil, og kjørestil avhenger av mange andre ting enn kjønn alene. Men likevel det er noen tydelige forskjeller mellom menn og kvinner på hvordan de kjører. 

Både kvinner og menn kan få høre at de «kjører som en kjerring». Dette er et begrep som på folkemunne er negativt ladet og snakker nedlatende om kvinners kjøring. Men vi mener at man bør tenke litt annerledes rundt dette, for statistikken viser nemlig at kvinner krasjer og bulker mye mindre enn menn, og de er i langt mindre grad involvert i alvorlige ulykker. Så kanskje begrepet «Å kjøre som en kjerring» heller handler om det å kjøre forsiktig og ansvarlig? 

Hvorfor kjører kvinner flest tryggere enn menn?

Det er gjort mye forskning på området, av mange aktører, og oppsummert kan vi si at noen av de viktigste grunnene til at kvinner kjører tryggere enn menn er at de er mer forsiktige, tar mindre risiko i trafikken og at de er flinkere til å holde fokus slik at sjeldnere blir distrahert av forstyrrelser i og utenfor bil.

Så hvis du vil bedre trafikksikkerheten på veiene for deg selv og alle andre kan du også «kjøre som en kjerring», ved å blant annet følge disse rådene:

  1. Følg med på gjeldende regler for veien du kjører på.
  2. Hold fartsgrensen. Øker du farten fra 80 til 90 i kommer du kun 50 sekunder raskere frem på en mil, men du kan ende opp med en real bot. I tillegg utsetter du både deg selv og andre for fare.
  3. Anpass hastigheten på vei inn i kryss og rundkjøringer.
  4. Hold tilstrekkelig avstand til fartøy foran deg slik at du har tid til å reagere hvis noe uforutsett skjer. Her er det tresekunders-regelen som gjelder.
  5. Hold fokus på kjøringen. Det er greit å snakke med passasjerene dine, men snu aldri blikket bort fra veien eller fikle med mobilen. Vurder å la en passasjer bytte kanal på radioen.
  6. Alvorlige ulykker oppstår ofte ved forbikjøringer. Tenk deg om en ekstra gang før du kjører forbi - og kontroller at forholdene er helt trygge for en sikker forbikjøring.

Hva er tresekunders-regelen?

For å sjekke at du har trygg avstand til bilen foran deg bruker du tresekunders-regelen.

Når bilen foran deg passerer et gitt punkt, skal du skal kunne telle tusen-og-en, tusen-og-to, tusen-og-tre før du selv passerer det samme punktet. Klarer du dette har du riktig avstand og rekker å reagere om noe skjer. Er det vått eller glatt på veien bør du holde mer enn 3 sekunder til bilen foran deg.

Reaksjonstiden for en sjåfør kan variere mye, men er beregnet til ca. ett sekund.

Verdt å vite! En bil som kjører i 80 km/t vil kjøre ca. 22 meter på 1 sekund. 

Forsikre kjøretøy