Årsrapport

Årsrapport 2017

Kundene var mer fornøyd med oss enn noensinne i 2017, og markedsandelene holdt seg på et høyt nivå. Lønnsomheten var fortsatt meget god.