Navigasjon, søk og logg inn

d0debb

Nøkkeltall og alternative resultatmål

Gjensidige oppnådde et resultat etter skatt på 3,7 milliarder kroner i 2018, tilsvarende en egenkapitalavkastning på 17,3 prosent. Skadeforsikringsvirksomheten oppnådde en premievekst på 2,8 prosent og en combined ratio på 85,0 prosent. Resultat per aksje ble 7,44 kroner, og styret har foreslått et utbytte på 7,10 kroner per aksje.

Finansielle nøkkeltall, grafer

Forklaring

*)Definert som alternativt resultatmål (APM). APM-er er beskrevet på www.gjensidige.no i dokument kalt APMs Gjensidige Forsikring Group 2018

Finansielle nøkkeltall og alternative resultatmål, tabell

 Resultat   2018 2017 2016 2015 2014
Premieinntekter fra skadeforsikringMillioner kroner24.052,823.398,322.441,9 21.272,020.386,8 
Andre driftsinntekterMillioner kroner2.208,71.967,8 1.569,91.553,41.362,3 
Netto inntekter fra investeringerMillioner kroner830,22.002,2 2.152,61.488,22.447,9 
Erstatningskostnader fra skadeforsikringMillioner kroner(16.791,1)(16.401,4) (15.515,9)(14.597,5)(14.470,4) 
Andre erstatningskostnader, tap m.v.Millioner kroner(1.833,5)(1.661,8)(1.283,5) (1.275,7)(1.126,4) 
Driftskostnader fra skadeforsikringMillioner kroner(3.655,9)(3.586,5)(3.191,4) (3.217,6)(3.054,0) 
Andre driftskostnaderMillioner kroner(546,2)(501,6)(470,1) (476,7)(400,1) 
SkattekostnadMillioner kroner(883,5)(1.156,6)(1.363,0) (1.184,5)(1.138,5) 
Årsresultat videreført virksomhetMillioner kroner3.381,64.060,24.340,5 3.561,64.007,5 
Årsresultat fra ikke videreført virksomhetMillioner kroner334,9459,1325,4223,1182,1
Årsresultat fra videreført og ikke videreført virksomhetMillioner kroner3.176,44.519,34.665,93.784,74.189,6
Fortjeneste per aksjeKroner 7,449,05 9,347,578,34
Utbytte per aksje (basert på årets resultat)Kroner7,10 7,10 6,806,405,90
Utbytte per aksje (overskuddskapital)Kroner   6,00 
       
Hovedtall skadeforsikring 2018 2017  201620152014
Forsikringsresultat 1Millioner kroner3.605,8 3.410,4 3.734,6 3.456,92.862,3 
Storskader 2Millioner kroner 954,7577,4 871,8880,3823,3
Avviklingsgevinst/(-tap) 3Millioner kroner 2.356,91.030,3  1.023,4724,8493,7 
Combined ratio 1

%

 85,085,4 83,4 83,786,0 
Skadeprosent 1% 69,870,1 69,1 68,671,0 

Kostnadsandel 1

% 15,215,3  14,215,115,0
        
Balanse   20182017 2016 2015 2014 
Investeringsportefølje 1Millioner kroner52.816,0 54.860,253.957,7 57.173,956.538,8 
EgenkapitalMillioner kroner23.845,223.703,122.326,0  23.330,621.656,8 
TotalbalanseMillioner kroner156.762,9 149.072,4 135.926,6 129.264,4113.982,0 
        
        
 Avkastning  2018 2017 2016 2015 2014 
Finansavkastning 1%1,53,73,9 2,64,3 
Egenkapitalavkastning 1% 17,3 21,321,4 17,418,1 

Definisjoner:
1 Definert som alternativt resultatmål (APM). APMer er beskrevet på www.gjensidige.no/rapportering i dokument kalt "APMs Gjensidige Forsikring Group" 2018
2 Storskader = skadehendelse over 10,0 millioner kroner
3 Avviklingsgevinst/(-tap) = estimatavvik fra tidligere perioder. Reservering gjøres basert på beste estimat, og forventet avviklingsresultat over tid er null
4 Investeringsporteføljen omfatter alle investeringsmidler i konsernet, med unntak av Pensjon og Bank

Til toppen av siden

Avkastning til eierne

Totalavkastning *
Siste årSiste to år Fra notering
10.12.2010
Gjensidige-8 %10 % 310 %
Nordisk skadeforsikring **
-3 %34 % 348 %
*  Utbytte reinvestert 
** Uvektet gjennomsnitt i lokal valuta for Tryg, TopDanmark, Sampo og Alm. Brand 
     
Utbytte per aksje    
 Basert på årets resultatUtdeling
av overskuddskapital
2018*7,10 kroner 
20177,10 kroner 
20166,80 kroner 
20156,40 kroner6,00 kroner
20145,90 kroner  
* Foreslått 

  Totalavkastning

*Utbytte reinvestert
** Uvektet gjennomsnitt i lokal valuta for Tryg, Topdanmark, Sampo og Alm. Brand

Til toppen av siden

7,10 kroner per aksje i foreslått utbytte

Ikke-finansielle nøkkeltall, grafer

Ikke-finansielle nøkkeltall, tabell

Helse, miljø og sikkerhet  2018  2017 2016 2015 2014
Sykefravær (legemeldt og egenmeldt), Gjensidige Forsikring%3,83,93,94,14,7 
Yrkesskader, Gjensidige ForsikringAntall20000
Turnover ansatte, Gjensidige Forsikring%12,415,39,79,6 8,7
        
Ansatte  20182017  20162015 2014 
Antall ansatte i konsernetPersoner3.8933.8344.0053.9083.525
Gjennomsnittsalder Gjensidige Forsikring SkandinaviaÅr43,042,043,044,343,1
Gjennomsnittlig beløp i kompetanseutvikling per ansattKroner11.10010.30015.000 17.500 17.500
Antall kursdøgnDager5.9826.9607.4875.5247.400 

 

Til toppen av siden