Navigasjon, søk og logg inn

d0debb

Bank

Gjensidige Bank er en digital bank som tilbyr dagligbanktjenester, boliglån, bil- og forbruksfinansiering, bank- og fondssparing. Banken samarbeider tett med flere partnere, forhandlere og agenter. Distribusjon foregår i hovedsak på nett, men også på telefon, chat og hos Gjensidiges finanskontorer. 

2018

Vekst på bilfinansiering, styrking av forbruksfinansieringstilbudet og breddesalg overfor medlemmer i bankens partnerorganisasjoner var høyt prioritert i 2018. Konkurransedyktige priser, gode digitale løsninger samt effektiv kundebetjening resulterte i en sterk utlånsvekst for året.

Nøkkeltall Bank

Millioner kroner2018 2017 2016

Netto renteinntekter

1.021,3992,3 797,3

 Sum inntekter

 1.005,61.035,2 915,2

 Nedskrivninger og tap

(70,0)(10,3)(69,5)

Resultat før skattekostnad

 447,3612,3 439,1

 

Til toppen av siden

Forklaring

*) Definert som alternative resultatmål (APM). APM-er er beskrevet på www.gjensidige.no i dokument kalt APMs Gjensidige Bank 2018