Bank

Gjensidige Bank er en ren nettbank som skal bidra til breddesalg til skade­forsikringskunder i Norge. Banken tilbyr boliglån, bilfinansiering, usikrede lån, sparing, kredittkort og dagligbank­tjenester. Distribusjon foregår i hoved­sak på nett, og kundeservice nås på telefon, via chat og på Gjensidiges finanskontorer. Bilfinansiering distri­bueres også gjennom bilforhandlere.

2016

Breddesalg overfor organisasjonskundene i skadeforsikringsvirksomheten, og innovative løsninger for kombinert salg av bilfinansiering og forsikring, sto sentralt i 2016. Utlånsveksten var høy, og utlån til konsernets skadeforsikringskunder utgjorde 76 prosent av bankens utlånsvolum ved utløpet av året.

Fremtidsutsikter

Gjensidige Bank skal først og fremst støtte den norske skadeforsikringsvirksomheten ved å bidra til økt produktbredde for eksisterende skadeforsikringskunder i Norge. Banken vil fortsatt tilby et bredt utvalg av finansielle tjenester gjennom kundevennlige digitale løsninger, Gjensidiges kontorer og samarbeidende bilforhandlere.

Basert på et fullt sortiment av bankprodukter og attraktive betingelser for privatmarkedet skal banken bidra til vekst og lønnsomhet for konsernet. Gjensidige Investeringsrådgivning ble i februar 2017 fusjonert inn i banken. Fusjonen forventes å bidra til økt konkurransekraft i sparemarkedet samt mer effektiv drift på konsernnivå.

Bankmarkedet i Norge preges av betydelig konkurranse og et økende antall aktører. Gjensidige Bank vil fortsette å tilby konkurransedyktige betingelser i segmenter av strategisk viktighet for konsernet.

Nøkkeltall Bank

Millioner kroner 2016 2015 2014

Netto renteinntekter

 797,3721,2613,8

 Sum inntekter

871,6 725,2663,2

 Nedskrivninger og tap

(69,5)(62,3)(51,8)

Resultat før skattekostnad

428,5303,6253,5

 

Til toppen av siden