Navigasjon, søk og logg inn

d0debb

Pensjon

Pensjonsforsikring tilbyr innskuddsbasert tjenestepensjon for bedrifter i tillegg til individuell pensjonssparing og uførepensjon. Pensjon er et satsingsområde som bidrar til at Gjensidige kan være komplett leverandør av forsikrings- og pensjonsprodukter til privat- og næringslivskunder. Virksomheten bidrar til å styrke kunderelasjonen og lojaliteten hos skadeforsikringskundene.

2018

Resultatet har vært økende de siste årene som følge av en god forretningsmodell og effektiv drift. Videreutvikling av løsninger godt tilpasset kundenes behov sto sentralt i 2018, som året før, og bidro til en sterk porteføljevekst. Rundt en tredjedel av våre små og mellomstore næringslivskunder som har en personrisikodekning i Gjensidige Forsikring var også kunder i pensjonsvirksomheten vår. Dette er fortsatt lavt med tanke på at 70 prosent av våre pensjonskunder er skadeforsikringskunder, og peker mot et betydelig potensial for vekst.

Fremtidsutsikter

Markedet for innskuddsbasert pensjon er i vekst, og Gjensidige er godt posisjonert for å ta del i denne. Den positive veksttakten i volum og resultat er ventet å fortsette. Vi venter å ta markedsandeler i innskuddspensjonsmarkedet, som binder lite kapital, takket være vår merkevare, kundevennlige digitale løsninger og vår store portefølje av skadeforsikringskunder blant små og mellomstore bedrifter.
Vi forventer at andelen skadeforsikringskunder som også er pensjonskunder vil fortsette å øke i 2019.

Nøkkeltall Pensjon og sparing

Millioner kroner 201820172016
Netto driftsinntekter126,574,088,4
 Netto finansinntekter40,2 29,7 26,4 
Resultat før skattekostnad166,6 103,7 114,8

 

Til toppen av siden

Kilde markedsandeler:

Finans Norge, 3. kvartal 2018. Basert på forsikringsforpliktelser
*Med individuelt investeringsvalg