Pensjon og sparing

Pensjon og sparing skal bidra til breddesalg  til skadeforsikringskunder i Norge og tilbyr pensjons- og spareprodukter hovedsakelig til det norske næringslivsmarkedet. Produktene distribueres direkte av Gjensidige samt via utvalgte samarbeidspartnere. Gjensidige er fjerde største aktør innen markedet for innskuddspensjon med individuelt investeringsvalg.

2016

Pensjon og sparing tilbyr innskuddsbasert tjenestepensjon og gode investeringsmuligheter for bedrifter i tillegg til individuell uførepensjon. Videreutvikling av løsninger godt tilpasset kundenes behov sto sentralt i 2016 og bidro til at porteføljeveksten var meget god.

Fremtidsutsikter

Pensjon og sparing er et satsningsområde som bidrar til at Gjensidige kan være komplett leverandør av forsikrings- og pensjonsprodukter til næringslivssegmentet. Virksomheten bidrar til å styrke kunderelasjonen og lojaliteten hos skadeforsikringskundene. I februar 2017 ble sparevirksomheten Gjensidige Investeringsrådgivning innfusjonert i Gjensidige Bank.
Pensjonsvirksomheten videreføres i Gjensidige Pensjonsforsikring.

Markedet for innskuddsbasert pensjon er i vekst, og Gjensidige er godt posisjonert for å ta del i denne. Den positive veksttakten er ventet å fortsette.

Nøkkeltall Pensjon og sparing

Millioner kroner 201620152014
Netto forsikringstekniske inntekter 195,9155,9136,0
Driftsresultat 98,1 53,412,7 
Resultat før skattekostnad 125,4 84,243,9 

 

Til toppen av siden