Navigasjon, søk og logg inn

d0debb

Skadeforsikring Baltikum

Gjensidiges baltiske virksomhet selger skadeforsikringsprodukter til privat- og næringslivsmarkedet i Litauen, Latvia og Estland. En stor andel av produktene distribueres gjen­nom eksterne kanaler som forsikringsagenter og meglere, men vi distribuerer også gjennom egne kanaler. Gjensidige er den femte største aktøren i Baltikum, et umodent forsikringsmarked der det ventes sterk vekst i takt med økende levestandard.

2018

Den baltiske virksomheten styrket lønnsomheten i 2018 gjennom betydelige kostnadseffektiviseringstiltak og optimalisering av tariffer og salgsprosesser. Det har vært betydelig fremgang innen digitalisering,styrking av direkte salgskanaler, analytisk CRM, risikobasert prising og optimalisering av prosesser for skadehåndtering.

Fremtidsutsikter

Konkurransen i de baltiske landende er intens, og prispresset ventes å fortsette. Gjensidige er godt posisjonert for å ta del i de attraktive vekstmulighetene i Baltikum. Vi vil fokusere på økning av kundelojaliteten i lønnsomme segmenter ved hjelp av konkurransedyktige tariffer og produktpakker.

Tilgang til nye kunder gjennom markedsføring og partneravtaler vil også stå sentralt. Kostnadene må fortsatt reduseres, men vi ser nå konturene av en
konkurranseposisjon som vil gi oss mulighet til å ta del i markedsveksten. Gjensidige vil søke muligheter for vekst i Baltikum, både organisk og gjennom verdiskapende oppkjøp.

Nøkkeltall Baltikum

Millioner kroner 201820172016
Premieinntekter1.078,81.074,71.036,3 
Forsikringsresultat 68,5(7,2) (99,5) 
      
Skadeprosent %  62,768,572,2 
Kostnadsandel %  31,032,237,4 
Combined ratio %  93,7100,7109,6 

 

Til toppen av siden

Kilde markedsandeler:

Tilsynsmyndigheter i Estland, Latvia og Litauen, Estlands Statistikkbyrå, konkurranserapporter og egne beregninger. Basert på forfalt bruttopremie 3. kvartal 2018.