Skadeforsikring Baltikum

Gjensidiges baltiske virksomhet selger skadeforsikringsprodukter til privat- og næringslivsmarkedet i Litauen, Latvia og Estland. Produktene distribueres gjen­nom egne kanaler, forsikringsagenter og meglere. Baltikum er foreløpig et umodent forsikringsmarked, og Gjensidige er godt posisjonert for frem­tidig vekst.

2016

Virksomheten i Baltikum ble i 2016 preget av integrasjonsprosesser som følge av oppkjøpet av PZU Lietuva året før. Virksomheten var integrert ved utløpet av året.

Fremtidsutsikter

Gjensidige har som mål å være et av de ledende forsikringsselskapene i Baltikum. Markedet er relativt umodent, og en vesentlig andel av både privat- og bedriftssegmentene er fortsatt uforsikret. Vi forventer at markedet vil vokse etterhvert som den generelle økonomiske situasjonen bedres og velstanden øker.

Initiativer knyttet til produktutvikling, tariffprogrammer, distribusjon, CRM og skadeoppgjør løper i henhold til planen etter kjøpet av PZU Lietuva. Konkurransen er intens og prispresset betydelig, men nye og mer avanserte tariffer ventes å bidra til bedre porteføljekvalitet og lønnsomhet. Virksomheten forventes å være lønnsom fra 2018.

Nøkkeltall Baltikum

Millioner kroner 201620152014
Premieinntekter1.036,3 642,0523,0
Forsikringsresultat(99,5) (98,9) 0,6 
      
Skadeprosent %  72,2 81,872,1
Kostnadsandel %  37,4 33,627,8
Combined ratio %  109,6 115,499,9

 

Til toppen av siden