Navigasjon, søk og logg inn

d0debb

Skadeforsikring Næringsliv

Til næringslivssegmentet tilbys et bredt spekter av skadeforsikringsprodukter til nær­ingslivs-, landbruks- og offentlig sektor i Norge. Salget skjer primært gjennom egne distribusjonskanaler, og kun 20 prosent av premievolumet er meglet forretning. Gjensidige er ­markedsleder innen skadeforsikring til næringslivs- og landbruksmarkedet. Hoveddelen av kundeporteføljen består av små og mellomstore bedrifter og landbruks­kunder.

2018

Gjennom året er bruken av ressursene i divisjonen optimalisert, satsningsområder definert og posisjoneringen i markedet spisset. Analytisk baserte modeller er videreutviklet for å sikre en fortsatt effektiv distribusjon, høyt aktivitetsnivå og god kundebetjening. Produkt- og tariffutvikling har stått høyt på agendaen gjennom året for å sikre relevans i et marked i stadig endring. Det har vært lagt ned en betydelig innsats for å tilpasse digitale løsninger til kundenes behov for å sikre et digitalt løft for næringslivskundene og dermed sikre vår posisjon i markedet. Det er stort fokus på kompetansebygging for å sikre relevant kundebetjening og god konkurransekraft i et profesjonalisert innkjøpsmarked.

Lønnsomheten ble i 2018 utfordret av en streng vinter, uvanlig tørr sommer, flere flomhendelser og en uventet økning i skadeinflasjon for motorvogn. Det ble igangsatt betydelige tiltak for å styrke lønnsomheten, blant annet gjennom justering av priser.

Fremtidsutsikter

Gjensidige har de siste årene befestet sin posisjon som markedsleder på næringsliv og landbruk, og er godt posisjonert for fremtiden. I næringslivssegmentet jobbes det særskilt med forbedret risikoprising og analytiske prosesser som verktøy for å styrke kundeaktiviteter. Kontinuerlige initiativ for å levere de beste kundeopplevelsene, i kombinasjon med analysedrevet virksomhet og operasjonell effektivitet, skal sikre en fremtidsrettet og kundeorientert forretning.

Næringsliv forventer positiv premieutvikling gjennom 2019 grunnet det positive trendbildet norsk økonomi er inne i. Tidligere og nye prisingsinitiativer forventes også å bidra til premievekst og bedret lønnsomhet. Samtidig vil arbeidet med å tilpasse vilkår og betingelser på produktene fortsette.

Nøkkeltall Næringsliv

Millioner kroner 20182017201620152014
Premieinntekter7.603,37.300,67.257,4 7.076,86.847,2
Forsikringsresultat1.548,21.634.8 1.631,3  1.440,81.285,4
      
Skadeprosent %  68,266,166.5 68,270,0 
Kostnadsandel %  11,511,511.0 11,411,3
Combined ratio %  79,677,677.5 79,681,2

Til toppen av siden

 

Kilde markedsandeler:

Kilde: Finans Norge, basert på bestandspremie 3. kvartal 2018