Skadeforsikring Næringsliv

Til næringslivssegmentet tilbys et bredt spekter av skadeforsikringsprodukter til nær­ingslivs-, landbruks- og kommune­markedet i Norge. Salget skjer primært gjennom egne distribusjonskanaler, og kun 20 prosent av premievolumet er meglet forretning. Gjensidige er ­markedsleder innen skadeforsikring til næringslivsmarkedet. Hoveddelen av kundeporteføljen består av små og mellomstore bedrifter, og landbruks­kunder.

2016

Konkurransedyktige salgsaktiviteter og fornyelser var hovedprioritet i næringslivssegmentet gjennom 2016.

I arbeidet med å forsterke kundetilfredsheten og forbedre risikoprisingen, ble metodikk for systematisk risikostyring videreforedlet. Det ble også lansert nye produkter og digitale løsninger for å møte endrede kundebehov.

Strategisk bemanningsplanlegging bidro til å øke den operasjonelle effektiviteten i organisasjonen.

Fremtidsutsikter

I næringslivssegmentet jobbes det særskilt med forbedret risikoprising og analytiske prosesser som verktøy for å styrke kundeaktiviteter.

Kontinuerlige initiativ for å levere de beste kundeopplevelsene, i kombinasjon skal sikre en fremtidsrettet og kundeorientert forretning.

Det norske næringslivsmarkedet er preget av sterk og til dels økende konkurranse. Gjensidige, som største leverandør, møter konkurranse
både fra store etablerte aktører og et antall mindre aktører.

Konkurransen medfører prispress på alle områder, og særskilt på personalordninger.

Dette bildet ventes å vedvare gjennom 2017. I lys av markedsutviklingen, er Gjensidige godt fornøyd med fornyelsene ved inngangen til 2017.

Nøkkeltall Næringsliv

Millioner kroner 201620152014
Premieinntekter7.257,4 7.076,86.847,2
Forsikringsresultat1.631,3  1.440,81.285,4
    
Skadeprosent %  66.5 68,270,0 
Kostnadsandel %  11.0 11,411,3
Combined ratio %  77.5 79,681,2

Til toppen av siden