Navigasjon, søk og logg inn

d0debb

Skadeforsikring Privat

Privatsegmentet tilbyr et bredt spekter av skadeforsikringsprodukter og -tjenester i det norske privatmarkedet, både innen tingforsikring og person- og helseforsikring. Produktene selges i all hovedsak gjennom egne distribusjonskanaler, men også i samarbeid med mange partnere. Med lojale kunder og en sterk merkevare er Gjensidige markedsleder i skadeforsikringsmarkedet for privatkunder.

2018

Kundeorientering fortsatte å være hovedprioritet i segment Privat i 2018. Ulike undersøkelser viser svært høy kundetilfredshet, og dette gjenspeiler seg i uvanlig sterk kundelojalitet. Gode kundeopplevelser er i økende grad knyttet til selvbetjening i digitale kanaler, ikke minst via mobiltelefon. Vi er i tetsjiktet når det gjelder å ta i bruk avanserte digitale løsninger som gjør det enklere for kundene å kjøpe, eie og bruke våre forsikringer.

Økt digitalisering av kundeprosesser og bedre tilrettelegging for selvbetjening sto sentralt også i 2018. Kontinuerlig arbeid med tariffene, og forbedret kunde- og risikoseleksjon, bidro til fortsatt økt kvalitet i kundeporteføljen, og volumvekst i et marked med sterk konkurranse. Lønnsomheten ble utfordret av en kald og snørik vinter, en uvanlig tørr sommer, og en uventet økning i skadeinflasjon for bilforsikring. Det ble igangsatt betydelige tiltak for å styrke lønnsomheten, blant annet gjennom justering av priser.

Fremtidsutsikter

Konkurransen er sterk både fra etablerte banker, forsikringsselskaper, og mindre nisjeaktører. Gjensidiges konkurransekraft i det norske privatmarkedet er fortsatt god. Tiltak for å styrke kundeorienteringen ytterligere, og bevare den sterke kundelojaliteten, vil være sentralt også fremover. Vi vil automatisere stadig flere prosesser, og legge til rette for digitale skademeldinger, slik at kundene kan få raskere og riktigere oppgjør. Vi vil utvikle bedre verktøy og metoder for data-analyse, slik at vi kan gi kundene bedre og mer relevante råd både i betjente og selvbetjente kanaler. Over tid venter vi at dette vil gi reduserte kostnader, økt salgseffektivitet og enda bedre kundetilfredshet. Vi vil også videreføre igangsatte prisjusteringer for å styrke lønnsomheten.

Nøkkeltall Privat

Millioner kroner 201820172016
Premieinntekter8.762,58.516,58.291,3 
Forsikringsresultat 1.934,82.200,0 2.196,7 
    
Skadeprosent (%)  65,361,460,7 
Kostnadsandel (%)  12,612,812,8 
Combined ratio (%)  77,974,273,5 

 Til toppen av siden  

Kilde markedsandeler:

Finans Norge, basert på bestandspremie 3. kvartal 2018