Skadeforsikring Privat

Til privatsegmentet tilbys et bredt spekter av skadeforsikringsprodukter og –tjenester i det norske privatmarkedet. Produktene selges i all hovedsak gjennom egne distribusjonskanaler. Med lojale kunder og en sterk merkevare er Gjensidige markedsleder i skade­forsikringsmarkedet for privatkunder.

2016

Kundeorientering og kundebevarende tiltak var hovedprioritet i segment Privat også gjennom 2016. Arbeid for økt digitalisering av kundeprosessene for å møte kundenes forventninger har stått sentralt. Samtidig bidro kontinuerlig arbeid med tariffene, og forbedret kunde- og risikoseleksjon til fortsatt økt kvalitet i kundeporteføljen, vekst og god lønnsomhet.

Fremtidsutsikter

I privatsegmentet jobber vi hele tiden med tiltak for kundebevaring og økt kvalitet i alle kundeprosesser. Bedret tilgjengelighet, forenkling av produkter og prosesser og økt grad av digitalisering prioriteres for å støtte konsernets finansielle mål og for å styrke kundeorienteringen.
Konkurransen er sterk både fra de etablerte finansaktørene og fra enkelte mindre nisjeaktører, men Gjensidiges konkurransekraft i det norske privatmarkedet er fortsatt god.

Nøkkeltall Privat

Millioner kroner 201620152014
Premieinntekter8.291,3 8.152,38.124,1
Forsikringsresultat2.196,7 2.208,11.624,0
    
Skadeprosent (%)  60,7 60,267,3
Kostnadsandel (%)  12,8 12,712,7
Combined ratio (%)  73,5 72,9 80,0

 Til toppen av siden