Navigasjon, søk og logg inn

d0debb

Skadeforsikring Sverige

Segment Sverige omfatter konsernets virksomhet i det svenske privat-, næringslivsog kommunemarkedet. Gjensidige har egen distribusjon i disse markedene, så vel som distribusjon via en rekke samarbeidspartnere og meglere. Regnet i markedsandel er vi det syvende største skadeforsikringsselskapet i Sverige.

2018

Den svenske virksomheten styrket lønnsomheten i 2018 gjennom fokus på reprising og gjennomføring av en rekke kostnadseffektiviserende tiltak, blant annet reforhandling av partneravtaler og automatisering av prosesser.

Vi fortsatte arbeidet med forbedring av interne rutiner og prosesser for å øke kvalitet, risikoseleksjon og premieuttak ved fornyelser. Kundesenteret i Malmø ble skalert opp for å håndtere all kundeservice og utgående salgsvirksomhet for våre privatkunder i Sverige.

Fremtidsutsikter

Det svenske markedet er relativt konsolidert og preget av sterk konkurranse. Gjensidige vil prioritere å skape vekst og robust lønnsomhet gjennom digitalisering, automatisering av prosesser og kultur- og organisasjonsutvikling.

Vi vil arbeide med reprising av porteføljen, forbedre våre prismodeller og kunde- relasjonsaktiviteter, og konsentrere virksomheten om færre områder, spesielt i næringslivsmarkedet. Når nytt IT-kjernesystem er implementert vil vi realisere ytterligere kostnadsreduksjoner. Gjensidige vil søke å styrke posisjonen i Sverige gjennom organisk vekst i tillegg til verdiskapende oppkjøpsmuligheter.

Nøkkeltall Sverige

Millioner kroner 20182017
Premieinntekter 1.569,21.736,1
Forsikringsresultat 78,2 (91,6)
     
Skadeprosent (%)   78,585,9
Kostnadsandel (%)   16,519,3
Combined ratio (%)   95,097,1

 

Til toppen av siden

Kilder markedsandeler:

Svensk Försäkring, basert på premieinntekter 3. kvartal 2018