23-10-2015

Gjensidige selger 50 prosent av aksjene i Oslo Areal

Det svenske pensjonsforsikringsselskapet AMF kjøper 50 prosent av aksjene i Oslo Areal av Gjensidige Forsikring.

Oslo Areal AS er et av de større eiendomsselskapene i Norge med en portefølje på ca 250 000 m2 fordelt på 21 eiendommer. Selskapet, som til nå har vært heleid av Gjensidige, eier, forvalter og utvikler Gjensidiges eiendomsinvesteringer i Norge. Eiendomsinvesteringene er i det vesentligste fordelt på kontor-eiendommer ved kommunikasjonsknutepunkter i Oslo–området.

Strategisk rasjonale bak avtalen med AMF er å styrke Gjensidiges evne til å utnytte attraktive vekstmuligheter i eiendomsmarkedet, og bli i stand til å ta del i større transaksjoner og utviklingsprosjekter. Intensjonen er å reinvestere salgsprovenyet slik at Gjensidiges eiendomsportefølje gradvis økes til et nivå tilsvarende dagens portefølje.

AMF og Gjensidige vil bli likeverdige partnere i Oslo Areal fra overtakelsen 3. november 2015, og vil gjennomføre alle sine eiendomsinvesteringer i Norge via Oslo Areal.

-Jeg er meget tilfreds med å ha fått en solid, langsiktig og kompetent partner som AMF, og ser frem til å videreutvikle Oslo Areal og eiendomsporteføljen sammen med AMF, sier Erik Ranberg, som er investeringsdirektør i Gjensidige og styreleder i Oslo Areal.

Mona Ingebrigtsen, administrerende direktør i Oslo Areal, er også meget tilfreds med den nye eierkonstellasjonen.

-Vi får nå ikke bare en, men to solide og kompetente eiere. Dette medfører at Oslo Areal kan styrke sin markedsposisjon i Oslo-regionen og videreutvikle oss til glede for eiere, leietakere og ansatte, sier Ingebrigtsen.

AMF betaler omtrent 3,3 milliarder kroner for 50 prosent av aksjene i Oslo Areal, som heretter vil eies 50/50 av Gjensidige og AMF. For Gjensidige utløser salget en regnskapsmessig gevinst som vil bli bokført i årets fjerde kvartal.

Rådgivere for Gjensidige har vært Arctic Securities (finansielt) og Thommessen (juridisk).

Transaksjonen er betinget av godkjennelse fra relevante myndigheter.

For ytterligere informasjon, kontakt:

Erik Ranberg, Investeringsdirektør Gjensidige og styreleder i Oslo Areal AS, 918 32 969
Mona Ingebrigtsen, administrerende direktør Oslo Areal, 905 51 104
Øystein Thoresen, informasjonsdirektør Gjensidige Forsikring, 952 33 382

AMF er Sveriges ledende pensjonsselskap, etablert i 1973, og forvalter totalt ca 520 milliarder SEK i aksjer, eiendommer og rentebærende papirer til ca 4 millioner kunder. AMF sitt eiendomsengasjement har i dag en eiendomsverdi på ca 60 milliarder SEK – og består av det heleide AMF Fastigheter AB, med kommersielle eiendommer i Stockholmsregionen, og det 50 % - eide boligselskapet Rikshem, samt to eiendomsporteføljer i Finland som ble kjøpt tidligere i år.

Gjensidige er et ledende nordisk skadeforsikringsselskap notert på Oslo Børs. Gjensidige tilbyr skadeforsikring i Norge, Danmark, Sverige og Baltikum, og bank, pensjon og sparing i Norge. Driftsinntektene var 23 milliarder kroner i 2014, og forvaltningskapitalen utgjorde 114 milliarder kroner.

Se også:
www.osloareal.no
www.amf.se
www.amffastigheter.se
www.gjensidige.no